Urlop ojcowski

Dla pracodawcy

Pracownicy boją się ojcowskiego

Pracownicy boją się ojcowskiego

Każdy ojciec pozostający w stosunku pracy ma prawo do urlopu związanego z opieką nad dzieckiem. Może skorzystać z dwóch bądź trzech opcji: urlopu „tacierzyńskiego”, dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu ojcowskiego. Ten ostatni – jako...

Urlop ojcowski na świadectwie pracy

Urlop ojcowski na świadectwie pracy

Od 1 stycznia 2010 r. pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Urlop taki może być wykorzystany tylko raz na dane dziecko, w stosunkowo długim okresie - aż do czasu osiągnięcia przez nie dwunastego miesiąca życia. Z...

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!