Urlop ojcowski

Dla pracodawcy

Nowe przepisy o urlopach rodziciekskich

Nowe przepisy o urlopach rodzicielskich

Każdy pracownik będący w stosunku pracy ma prawo do płatnego urlopu w ramach wypełniania obowiązków rodzicielskich. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Rodzice mają do wyboru kilka rodzajów urlopu, a prawo gwarantuje im podczas korzystania z...

Urlop ojcowski na świadectwie pracy

Urlop ojcowski na świadectwie pracy

Od 1 stycznia 2010 r. pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Urlop taki może być wykorzystany tylko raz na dane dziecko, w stosunkowo długim okresie - aż do czasu osiągnięcia przez nie dwunastego miesiąca życia. Z...

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!