Urlop ojcowski

Dla pracodawcy

Nowe przepisy o urlopach rodziciekskich

Nowe przepisy o urlopach rodzicielskich

Każdy pracownik będący w stosunku pracy ma prawo do płatnego urlopu w ramach wypełniania obowiązków rodzicielskich. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Rodzice mają do wyboru kilka rodzajów urlopu, a prawo gwarantuje im podczas korzystania z...

Urlopy na

Urlopy na dziecko – od strony papierkowej

Rodzic – pracownik, zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej, zyskuje w miejscu pracy dodatkowe prawa. Jakie urlopy przysługują pracującym rodzicom? W jakim wymiarze czasowym? Jak się o nie starać? Czy składanie wniosku jest konieczne? Czy pracodawca...

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!