Urlop ojcowski

Dodatkowy urlop dla pracującego taty

Urlopy dla taty

Urlop ojcowski, urlop macierzyński – to świadczenia, które ma prawo wykorzystać każdy pracujący ojciec. Ale jeśli to za mało? Jeśli partnerka i dziecko wymagają większej uwagi? Wtedy można zastanowić się nad innymi rodzajami przysługujących pracownikom urlopów. Poniżej krótkie kompendium.

Urlop okolicznościowy

To urlop przysługujący pracownikowi w związku z ważnym wydarzeniem w rodzinie. Do takich niewątpliwie zaliczają się narodziny dziecka. Jakie są jego zasady? Ważne, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie przebywając na tym urlopie. Podstawą do uzyskania zgody jest złożenie wniosku, jednak trzeba się śpieszyć – jeśli pracodawca uzna, że czas między wydarzeniem, a wnioskowaniem jest zbyt długi może odmówić jego udzielenia. Dodatkowo, do wniosku należy dołączyć stosowny dokument czyli akt urodzenia dziecka.

Urlop okolicznościowy jest jednak krótki. Wynosi, w przypadku narodzin dziecka, zaledwie 2 dni.

Urlop w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14

Jest to kolejny krótki urlop przysługujący rodzicom. Każdemu pracownikowi wychowującemu dziecko dl lat 14 każdego roku należą się 2 dni urlopu. Oczywiście jest to urlop płatny. Nie ważne czy osoba wnioskująca pozostaje w związku małżeńskim. Musi tylko być zatrudniona na umowę o pracę. Prawo do urlopu przysługuje w sytuacji, gdy drugie z rodziców przebywa na urlopie macierzyńskim, prowadzi swoją działalność gospodarczą, nie pracuje albo jest zatrudnione na podstawie umowy zlecenie bądź umowy o dzieło.

Aby otrzymać ten urlop należy złożyć wniosek (nie musi być uzasadniony). Ważne, że nie jest przy tym wymagany żaden konkretny staż pracy.

Urlop na opiekę nad chorym członkiem rodziny

Urlop przysługuje także w przypadku, gdy rodzic musi zająć się chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny. Do takiego, płatnego, zwolnienia ma prawo zarówno mama, jak i tata. W jakich sytuacjach można skorzystać z tego urlopu?

  • choroba dziecka,
  • choroba innego członka rodziny (np. żony, rodzica, teściów, rodzeństwo – jednak muszą mieszkać z osobą wnioskującą o urlop),
  • kolejny poród żony, która wcześniej opiekowała się dzieckiem jeśli uniemożliwia on sprawowanie opieki,
  • pobyt żony w szpitalu,

 

Urlop wypoczynkowy

To najbardziej oczywisty wybór. Przysługuje każdemu pracownikowi i jest płatny. Obecnie jego wymiar wynosi:

  • minimum 20 dni przy stażu pracy mniejszym niż 10 lat
  • minimum 26 dni przy stażu pracy większym niż 10 lat

 

Urlop bezpłatny

To urlop, za który pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. Wobec tego nie są naliczane i odprowadzane składki  na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie jest także wliczany w okres pracy. Udziela się go na podstawie wniosku, jednak pracodawca nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody. Dlaczego? Ponieważ urlop wypoczynkowy opiera się na przepisach prawa, natomiast urlop bezpłatny to już kwestia porozumienia pracownika z pracodawcą. To, ile będzie trwał zależy również od tych ustaleń.

Agnieszka Kęsek

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!