Urlop ojcowski

Formalności związane z urlopem ojcowskim

Formalności ojcowski

Urlop ojcowski to uprawnienie przysługujące każdemu pracującemu ojcu, który pozostaje w stosunku pracy. Warto z niego skorzystać, bowiem od tego roku jego wymiar to aż 14 dni wolnych od pracy, które można wykorzystać, budując więź z nowo narodzonym potomkiem. Jakie formalności należy załatwić, aby móc przebywać na urlopie ojcowskim?


 

Urlop ojcowski w pigułce

Specjalne uprawnienie dla ojców, wychowujących dzieci, to bardzo korzystne rozwiązanie dla obojga rodziców. Urlop ojcowski nie jest bowiem w żaden sposób zależny od urlopu macierzyńskiego (może się z nim nawet pokrywać) i pozwala świeżo upieczonemu tatusiowi odciążyć partnerkę i pobyć ze swoim dzieckiem w tym ważnym dla budowania rodzinnych więzi okresie. Urlop przysługuje tym ojcom, którzy pozostają w stosunku pracy, a więc są związani z pracodawcą umową o pracę (nie dotyczy to panów pracujących na umowę-zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną czy kontrakt, a więc umów cywilnoprawnych). Wymiar urlopu to od stycznia br. 14 dni kalendarzowych, tzn. że wliczają się weń także dni wolne od pracy. Urlopu nie można dzielić na części bądź przebywać na nim tylko kilka dni. Pracownik, który chce skorzystać z uprawnienia dla ojców, ma na to 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Oznacza to, że ostatnim momentem na rozpoczęcie urlopu jest 14. dzień przed pierwszymi urodzinami malucha. Jeśli ojciec dziecka nie wykorzysta wówczas urlopu, przepada on bezpowrotnie. Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi bez względu na to, czy korzystał on z tzw. tacierzyńskiego (niewykorzystanej przez matkę części urlopu macierzyńskiego), czy też nie. Urlop ojcowski jest płatny. Podczas przebywania na ojcowskim mężczyzna – podobnie jak kobieta na macierzyńskim – chroniony jest prawnie przed zwolnieniem i degradacją.

Formalności w pracy

Wszystkie formalności związane z otrzymaniem urlopu ojcowskiego załatwić można u pracodawcy. To on udziela zgody na urlop, ale niezbędny ku temu jest pisemny wniosek pracownika. Jest to typowe podanie z prośbą o udzielenie dni wolnych od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem (należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia potomka), przy czym ważne jest wskazanie interesującego nas terminu przebywania na urlopie. Co istotne: należy to uczynić najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracownik może także złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego, przypadającego bezpośrednio po urlopie ojcowskim.

Inne dokumenty

Podczas urlopu ojcowskiego pracownik może pobierać zasiłek macierzyński. Aby było to możliwe musi złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka, jeśli pracownik jest rodzicem adopcyjnym),
  • zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego (musi ono zawierać także termin urlopu),
  • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został jeszcze pobrany (np. z innego tytułu),
  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

 

 

Paulina Wójtowicz

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!