Urlop ojcowski

Jakie prawa będą przysługiwać ojcu - pracownikowi w 2019 roku?

urlopy dla ojca

W nadchodzącym roku prawa ojca nie ulegną zmianie. Przypominamy, na jakie udogodnienia mogą liczyć tatusiowie.


Urlop okolicznościowy

Z okazji narodzin dziecka ojcu przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego. Urlop jest w pełni płatny i nie jest w żaden sposób zależny od urlopu wypoczynkowego. Nie ma wymogu, by z uprawnienia tego skorzystać zaraz po narodzinach dziecka, ale – podobnie jak w przypadku urlopów okolicznościowych przysługujących z innych okazji – powinno to mieć bezpośredni związek z danym wydarzeniem. Urlop można wykorzystać w całości lub podzielić na dwie części.

Urlop ojcowski

Przepisy dotyczące urlopu ojcowskiego nie ulegają zmianie – ojcu pracownikowi przysługują dwa tygodnie wolnego (dokładnie 10 dni roboczych), które może wykorzystać do czasu ukończenia przez malca 2-ego roku życia. Urlop można wybrać w całości lub maksymalnie w dwóch częściach. Jest on w pełni płatny i pracodawca ma obowiązek udzielić go w wybranym przez pracownika terminie, o ile zostaną zachowane wymogi formalne – wniosek o urlop zostanie złożony najpóźniej 7 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.

Urlop tacierzyński

To umowna nazwa dotycząca sytuacji, w której ojciec przejmuje na siebie urlop macierzyński. Ma do tego prawo pod warunkiem, że partnerka zdecyduje się zrezygnować z części przysługującego jej uprawnienia. A może to zrobić po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Maksymalny wymiar „tacierzyńskiego” to 6 tygodni i należy go wybrać bezpośrednio po przerwanym urlopie macierzyńskim matki, w jednej części. Za okres ten – podobnie jak pracownicy - pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński.

Opieka na dziecko zdrowe

Rodzicom dziecka do 14. roku życia przysługują dwa dni opieki na dziecko zdrowe – oznacza to, że wnioskując o urlop nie ma obowiązku informować pracodawcy, z jakiego powodu decydujemy się na wolne. Dwa dni to pula przysługująca obydwojgu rodziców łącznie - mogą się nimi podzielić lub jedno z nich może wykorzystać obydwa dni. Urlop można wybrać w całości lub podzielić, przysługuje za niego pełne wynagrodzenie. W tym wypadku jednak zgoda pracodawcy jest potrzebna – przełożony może odmówić udzielenia urlopu w danym terminie podobnie, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego.

L4 na chore dziecko

W przypadku choroby dziecka ojciec, podobnie jak matka, może zdecydować się na L4. Na dziecko do lat 14-u, pracownikowi przysługuje maksymalnie 60 dni na opiekę w roku kalendarzowym, na dziecko starsze - jedynie 14 dni. Wynagrodzenie za okres zwolnienia wylicza się na takich samych zasadach, jak w przypadku „tradycyjnego” L4 – wynosi ono 80 proc. normalnej wypłaty.

 

Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!