Urlop ojcowski

Kalkulator

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego

Nie wiesz ile wynosi urlop ojcowski w 2018 roku? Nasz kalkulator urlopu ojcowskiego pomoże Ci nie tylko obliczyć wymiar urlopu ojcowskiego, przedstawi również inne ważne informacje na temat urlopów przysługujących ojcom i uwaga – pomoże również ustalić wymiar urlopów przysługujących pracującym mamom.

Aby obliczyć wymiar urlopu ojcowskiego lub macierzyńskiego, wpisz w odpowiednie pola datę urodzin dziecka, liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie oraz datę – dzień początku Twojego urlopu. Następnie kliknij w przycisk Oblicz przysługujący urlop.

Na jaki urlop możesz liczyć?

 
 

 
 
 
 

Jak to wygląda w praktyce? Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Dziś, po kilku nowelizacjach, może go wykorzystać najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 24 miesięcy. Urlop ojcowski aktualnie wynosi  2 tygodnie i może zostać wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Przy urodzeniu jednego dziecka MPiPS proponuje dziś 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 2 tygodnie urlopu ojcowskiego oraz 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego.

W przypadku urodzenia podczas jednego porodu więcej niż jednego dziecka - matce przysługuje kolejno:

  • 31 tygodni urlopu macierzyńskiego - gdy urodzi się dwoje dzieci,
  • 33 tygodnie urlopu macierzyńskiego- gdy urodzi się troje dzieci,
  • 35 tygodni urlopu macierzyńskiego- gdy urodzi się czworo dzieci,
  • 37 tygodni rulopu macierzyńskiego- gdy urodzi się pięcioro i więcej dzieci.

 

oraz 34 tygodnie urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski można wykorzystać w maksymalnie czterech częściach aż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia. Rodzice mogą się nimi wymieniać między sobą!

Pobierz wniosek o urlop ojcowski