Urlop ojcowski

Kalkulator

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego

Nie wiesz ile wynosi urlop ojcowski w 2013 roku? Nasz kalkulator urlopu ojcowskiego pomoże Ci nie tylko obliczyć wymiar urlopu ojcowskiego, przedstawi również inne ważne informacje na temat urlopów przysługujących ojcom i uwaga – pomoże również ustalić wymiar urlopów przysługujących pracującym mamom.

Aby obliczyć wymiar urlopu ojcowskiego lub macierzyńskiego, wpisz w odpowiednie pola datę urodzin dziecka, liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie oraz datę – dzień początku Twojego urlopu. Następnie kliknij w przycisk Oblicz przysługujący urlop.

Na jaki urlop możesz liczyć?

 
 

 
 
 
 

Jak to wygląda w praktyce? Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Może go wykorzystać najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlop ojcowski aktualnie wynosi  2 tygodnie.

Od 1 września 2013 roku wprowadzona zostanie nowa instytucja - urlopu rodzicielski oraz zmiany w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego. MPiPS proponuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Nie będzie zmian w przepisach dotyczących urlopu ojcowskiego.

Dodatrkowy urlop rodzicielski ma wynosić do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Projekt zakłada możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo w częściach - maksymalnie trzech, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, z których żadna nie mogłaby być krótsza niż osiem tygodni. Rodzice mogą się nimi wymieniać między sobą.

Pobierz wniosek o urlop ojcowski