Urlop ojcowski

Nowy kodeks pracy – będą dodatkowe urlopy!

dziecko karmi tatę

W prawie pracy szykuje się kilka zmian, które obowiązywać będą już w bieżącym roku. Część z nich dotyczy dodatkowych urlopów. Sprawdzamy, co się zmieni!

O dwa miesiące dłuższy urlop rodzicielski

Rewolucyjną i od miesięcy wyczekiwaną zmianą jest wydłużenie o dwa miesiące urlopu rodzicielskiego. Obecnie z tego urlopu może korzystać oboje rodziców po wykorzystaniu pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego. Przy jednym dziecku urlop trwa maksymalnie 32 tygodnie i można go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. W przeważającej większości przypadków rodzice wykorzystują go jednak bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Rodzice, a raczej matki, bo to głównie one decydują się na zostanie z dzieckiem w domu przez pierwszy rok jego życia.

I to właśnie chce zmienić unijna dyrektywa work-life balance, która nakazuje państwom członkowskim wprowadzić w swoich krajowych przepisach poprawki, umożliwiające zrównanie w prawach matek i ojców. Obecne 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego zostaną więc wydłużone do 43 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka. Dodatkowe 9 tygodni będzie jednak przysługiwać wyłącznie ojcom. Jeśli nie zdecydują się z nich skorzystać, przepadną. Nie będzie można przenieść ich na matkę. Podsumowując – nie zmieni się maksymalny okres urlopu rodzicielskiego, z którego skorzystać może każdy z rodziców (nadal będą to 32 tygodnie), ale ojcowie otrzymają dodatkowe dwa miesiące urlopu rodzicielskiego „na wyłączność”. Zgodnie z bieżącymi informacjami, za dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego ojcowie mają otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Opieka nad członkiem rodziny

Zupełną nowością będzie możliwość wzięcia dwóch dodatkowych dni (bądź 16 godzin) urlopu związanego z działaniem tzw. siły wyższej - w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych nagłą chorobą lub wypadkiem. Urlop ma pozwolić na opiekę nad członkiem rodziny, który wymaga takiej pomocy i ma być płatny – pracownikowi ma przysługiwać połowa standardowego wynagrodzenia.

Jak zauważają niektórzy eksperci, rozwiązanie nie jest do końca przemyślane, ponieważ zwiększy ono koszty działalności gospodarczej, a sam pracodawca nie będzie w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście istnieje podstawa do wzięcia przez pracownika wolnego. Podkreślają, że podobne udogodnienie miało by większy sens, gdyby było dla pracodawcy neutralne finansowo i było finansowane z budżetu państwa.

Nowy urlop opiekuńczy

Kolejna nowość to urlop opiekuńczy, którego celem ma być opieka nad niesamodzielnym członkiem rodziny, który wymaga znacznej opieki z powodów medycznych. Za członka rodziny uważa się w tym wypadku syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Zgodnie z projektowaną ustawą, urlop ma być udzielany na wniosek pracownika (w postaci papierowej lub elektronicznej), który trzeba będzie złożyć na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu. Konieczne będzie też wskazanie przyczyny, dla której potrzebne jest zapewnienie członkowi rodziny osobistej opieki lub wsparcia.

Urlop opiekuńczy ma przysługiwać w wymiarze 5 dni w danym roku kalendarzowym i będą mogły z niego skorzystać jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. To udogodnienie ma być jednak bezpłatne, czyli neutralne dla pracodawcy, ale mniej korzystne dla samego pracownika.

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!