Urlop ojcowski

Porady

Urlop ojcowski a umowa o dzieło

Urlop ojcowski a umowa zlecenie

Urlop ojcowski przysługuje ojcu – pracownikowi, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Uprawnienie to nie przysługuje osobom, związanym z pracodawcą umową cywilnoprawną (dzieło, zlecenie). Czy jednak tatuś, pracujący na zlecenie, nie posiada...

Noworodek

Urlop ojcowski - w dniu narodzin dziecka?

W przypadku urlopu ojcowskiego duże znaczenie odgrywają terminy. Kiedy złożyć wniosek, by urlop został uwzględniony? Do kiedy można się o niego ubiegać? Rzadziej zastanawiamy się nad tym, od kiedy właściwie tata może przebywać w domu z...

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!