Urlop ojcowski

Projekt Urlop Ojcowski. info

Urlop Ojcowski Logo

Urlop Ojcowski. info to portal, który powstał aby podnieść świadomość i promować urlop ojcowski wśród pracowników i pracodawców. Pragniemy inspirować oraz przekonywać mężczyzn do stania się bardziej zaangażowanymi w wychowanie dzieci – Ojcami!


Urlop Ojcowski. info – stwórz z nami nowy model ojcostwa

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego (art. 1823 k.p.). Może go wykorzystać najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy (art. 1823 § 1 k.p.). Urlop ojcowski w 2010 r. i 2011 r. przysługuje pracownikowi w wymiarze 1 tygodnia (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Natomiast od 1 stycznia 2012 r. urlop ojcowski osiągnął swój docelowy wymiar, który wynosi 2 tygodnie (art. 1823 § 1 k.p.)

Od 2010 r. w Polsce ojcowie nowo narodzonych dzieci mogą skorzystać z tygodniowego urlopu ojcowskiego. Tymczasem ZUS obliczył, że w okresie od stycznia do października 2010 roku skorzystało z niego tylko 14,5 tys. pracowników małych firm. Dane z początku roku 2011 (styczeń i luty), także nie wydawały się zbyt optymistyczne. Z urlopów skorzystało nieco ponad 3 tysiące ojców, co w przeliczeniu na jeden miesiąc daje liczbę mniejszą niż w poprzednich okresach...

… na niski stopień wykorzystania urlopu ojcowskiego wpływ ma kilka czynników.  Najważniejsze z nich to: mała świadomość pracujących młodych ludzi o przysługujących im prawach oraz ograniczony dostęp do rzetelnych i podanych w atrakcyjnej formie informacji o przywilejach rodzicielskich.

Urlop Ojcowski. info. Wszystko na temat urlopu ojcowskiego

 

Urlop Ojcowski. info to odpowiedź na wszystkie wątpliwości przyszłych lub obecnych ojców. Ojcowie znajdą tu wszystko, czego potrzebują: ciekawe artykuły, rzetelne informacje, porady prawne, przydatne aplikacje oraz wsparcie i wgląd w doświadczenia innych rodziców. Swoje miejsce znajdą tu również pracujące mamy - wszak rodzicielstwo to sprawa dla dwojga!

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!