Urlop ojcowski

Projekt Urlop Ojcowski. info

Urlop Ojcowski. info to portal, który powstał aby podnieść świadomość i promować urlop ojcowski wśród pracowników i pracodawców. Pragniemy inspirować oraz przekonywać mężczyzn do stania się bardziej zaangażowanymi w wychowanie dzieci – Ojcami!

dowiedz się więcej

Pytania i odpowiedzi

23. Czy sformułowanie "14 dni urlopu ojcowskiego" odnosi się do dni kalendarzowych czy roboczych?

Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego dwa tygodnie urlopu odpowiadają 14 dniom kalendarzowym (art. 1831 § 1 w zw. z art. 1823 § 3 k.p.). Do urlopu wlicza się zatem także dni wolne, czyli niedziele, dni wolne wynikające z...

sprawdź inne pytania

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!
 
 

 
 
 
 

Dla pracodawcy

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzono osobne, samodzielne uprawnienie dla pracownika – ojca wychowującego dziecko – urlop ojcowski. Jakie obowiązki wobec pracowników ubiegających się o urlop ojcowski mają pracodawcy? Oto, co na ten temat mówi kodeks pracy...

jesteś pracodawcą? tu znajdziesz potrzebne informacje