Urlop ojcowski

Urlop ojcowski 2021

tata i dziecko

Zasady dotyczące urlopu ojcowskiego nie zmieniają się - uprawnienie obowiązuje w takiej samej formie, jak dotychczas. Poniżej zebraliśmy dla was odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące urlopu ojcowskiego.


Komu przysługuje urlop ojcowski?

Do urlopu ojcowskiego uprawniony jest pracownik - ojciec wychowujący dziecko (a więc także pracownik, który adoptował/przysposobił dziecko). Nie ma znaczenia, w jakiej sytuacji zawodowej jest matka dziecka oraz fakt, czy związek rodziców jest sformalizowany czy też nie.

Czy urlop ojcowski jest płatny?

Tak. Podobnie jak macierzyński, urlop ojcowski jest w pełni płatny. Ojciec otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru. Oblicza się go ze średniej wysokości wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu.

Ile trwa urlop ojcowski?

Maksymalnie dwa tygodnie. Oznacza to 14 dni kalendarzowych, ale 10 dni roboczych.

Czy długość urlopu ojcowskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie?

Nie. Urlop ojcowski zawsze wynosi 2 tygodnie, bez względu na to, ile dzieci urodziło się przy jednym porodzie. Ojcu bliźniąt przysługuje więc tyle samo wolnego, co ojcu jednego dziecka.

Czy urlop ojcowski można podzielić?

Tak. Urlop można wykorzystać w całości (14 dni kalendarzowych, 10 dni roboczych) lub podzielić go na dwie części, przy czym należy pamiętać, że każda z tych części nie może być krótsza niż tydzień.

Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski?

W przypadku biologicznego ojca - do  ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia. W przypadku pracownika, który przysposobił dziecko - do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia).

Jak można się starać o urlop ojcowski?

By otrzymać urlop ojcowski w pożądanym terminie należy przedłożyć pracodawcy stosowny wniosek co najmniej siedem dni przed planowanym urlopem.

Jak wygląda wniosek o urlop ojcowski?

Nie istnieje jeden obowiązujący wzór wniosku o urlop ojcowski. Taki dokument można więc sporządzić samodzielnie albo skorzystać ze wzorów proponowanych w internecie.

Czy urlop ojcowski jest obowiązkowy?

Nie.  Ojciec nie musi wykorzystywać urlopu w ogóle albo może zrezygnować z jego części. W takiej sytuacji urlop lub pozostała jego część przepada.

Czy w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego pracownik podlega ochronie prawnej?

Tak. W czasie urlopu ojcowskiego pracownika, pracodawca nie może wypowiedzieć mu umowy o pracę.

Jeśli masz inne pytania dotyczące urlopu ojcowskiego, skorzystaj z naszej wyszukiwarki. U nas dowiesz się m.in., jak skorzystać z urlopu ojcowskiego u dwóch pracodawców i co w przypadku, kiedy tata będący na ojcowskim wymaga zwolnienia L4.

 

Autor: Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!