Urlop ojcowski

Urlop ojcowski a L4

Choroba

Urlopu ojcowskiego udziela się, co do zasady – na okres dwóch tygodni. Oznacza to, że wolnego nie można podzielić na części według uznania, ale należy wykorzystać je w całości. Co jednak w przypadku, kiedy urlop przerwie choroba?


Urlop ojcowski – zasady

Urlop ojcowski jest niepodzielny i należy go wykorzystać w całości. Udzielany jest zawsze w pełnych tygodniach - nie może być dzielony ani na dni, ani na części (np. dwa razy po dwa tygodnie). Co istotne, dwa tygodnie urlopu odpowiadają 14 dniom kalendarzowym - nie dniom roboczym.

Oznacza to, że tata może przebywać w domu z dzieckiem przez 14 dni kolejno po sobie następujących - do wolnego wlicza się także dni wolne ustawowo (niedziele, dni wolne wynikające z pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy - np. wolne soboty oraz dni harmonogramowo wolne od pracy).

Wniosek o urlop ojcowski a zwolnienie lekarskie

Zdarzyć się jednak może, że po złożeniu wniosku o urlop, w którym to dokumencie znajduje się dokładna data rozpoczęcia korzystania z wolnego, pracownik rozchoruje się. Po złożeniu wniosku przez pracownika, zarówno on jak i pracodawca są związani terminem w nim określonym, a Kodeks Pracy nie przewiduje możliwości przesunięcia daty rozpoczęcia urlopu nawet z powodu choroby.

Jednak w przypadku, kiedy ojciec musi przejść na zwolnienie lekarskie przed faktycznym wykorzystaniem urlopu, a zwolnienie to jest na tyle długie, że obejmuje okres planowanego ojcowskiego (lub samą datę jego rozpoczęcia), pracownik powinien złożyć u pracodawcy prośbę o przesunięcie urlopu. Niemniej jednak przełożony może, ale nie ma obowiązku zgodzić się na taki wniosek.

Korzystanie z urlopu ojcowskiego a zwolnienie lekarskie

Może się także zdarzyć, że choroba dopadnie tatusia w trakcie korzystania z urlopu. Jeśli jednak pracownik przebywa już na wolnym, musi wykorzystać go do końca, zgodnie z zasadą, że urlop ojcowski nie podlega podziałowi. Jeśli więc przykładowo tata wykorzysta 4 dni z 14 dni urlopu, a następnie rozchoruje się czy ulegnie kontuzji (co jest podstawą do udzielenia zwolnienia lekarskiego), nie ma możliwości „przełożyć” 10-u pozostałych dni na późniejszy termin. Otrzymanie zwolnienia lekarskiego nie oznacza więc, że urlop został „przerwany”, a nawet, jeśli tak przyjmiemy, nie może być on kontynuowany po powrocie ze zwolnienia (przyp. urlop ojcowski nie może zostać podzielony na części i udzielany jest zawsze jednorazowo).

Podobnie w sytuacji, kiedy podczas urlopu ojcowskiego rozchoruje się dziecko. Jeśli na ojca dziecka zostało wystawione zwolnienie lekarskie w terminie pokrywającym się- chociażby częściowo - z urlopem ojcowskim, wniosek o przesunięcie wolnego będzie w świetle prawa nieskuteczny. Można to uzasadnić w ten sposób, że dodatkowa opieka na dziecko w postaci takiego zwolnienia nie jest konieczna - w tym czasie ma ono już zapewnioną opiekę, wynikającą z odrębnych przepisów Kodeksu Pracy (urlop ojcowski).

 

Agata Cygan

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!