Urlop ojcowski

Urlop ojcowski – czy również dla biznesmena?

Urlop ojcowski dla biznesmena

Od 2010 roku polscy ojcowie zyskali prawo do urlopu ojcowskiego. Jeszcze do końca tego roku wynosi on tydzień, od stycznia 2012 wzrośnie do dwóch tygodni. Prawo do tego urlopu przysługuje wszystkim pracownikom, czyli osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Co jednak z ojcami prowadzącymi własną działalność gospodarczą?


Czym jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski to dodatkowe dni wolne od pracy (zgodnie z art. 183(1) Kodeksu pracy), z których mogą skorzystać zatrudnieni mężczyźni wychowujący dziecko. Prawo to przysługuje tym ojcom (niekoniecznie pozostającym w związku małżeńskim), których dzieci nie skończyły jeszcze 12 miesięcy życia. Do końca roku 2011 panom przysługuje 7 dni wolnego, natomiast już od stycznia 2012 urlop ten  wzrośnie do 14 dni. Aby uzyskać urlop ojcowski należy najpóźniej tydzień przed planowanym wolnym napisać i złożyć u pracodawcy specjalny wniosek.

Od 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego wynosił będzie 14 dni kalendarzowych. Oznacza to, że wliczone są w niego zarówno soboty (o ile tydzień pracy nie trwa dłużej niż 5 dni), niedziele, jak i przypadające w tym czasie inne dni wolne od pracy. Podczas dni wolnych mężczyzna chroniony jest przez prawo, jak kobieta podczas urlopu macierzyńskiego. Przysługuje mu również zasiłek macierzyński.

Co z biznesmenami?

Urlop ojcowski przysługuje nie tylko pracownikom. Z tego urlopu mogą skorzystać także inni. Jest jednak warunek – muszą podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ojciec, który prowadzi własną działalność gospodarczą również ma prawo do urlopu ojcowskiego. Może go odebrać w dowolnym czasie - do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Jeśli zleceniobiorca lub osoba prowadząca swoją własną działalność gospodarczą podlega ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje jej również zasiłek macierzyński. W takim wypadku ojciec musi złożyć do ZUS zaświadczenie, że rezygnuje z osobistego prowadzenia biznesu na czas opieki nad dzieckiem. Nie oznacza to jednak ani zamknięcia, ani wyrejestrowania biznesu – chodzi jedynie o powiadomienie organu rentowego, że przez czas opieki nad dzieckiem przedsiębiorca nie będzie aktywny zawodowo i będzie korzystał z zasiłku macierzyńskiego.

Ponadto, przy podejmowaniu decyzji o wypłaceniu zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski ZUS upomni się również o:

  • skrócony akt urodzenia dziecka;
  • oświadczenie, że zasiłku macierzyńskiego przysługującego mu w tym czasie nie pobrał z innego tytułu.
Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!