Urlop ojcowski

Urlop ojcowski u dwóch pracodawców

Tata w pracy

Coraz więcej ojców korzysta ze swoich pracowniczych praw i decyduje się na urlop ojcowski. O ile jednak podstawowe zasady uprawnienia są znane, o tyle w wielu przypadkach indywidualna sytuacja zawodowa przynosi kolejne, trudne pytania. Tak dzieje się choćby w przypadku urlopu dla mężczyzny zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy. O czym powinno się w takiej sytuacji pamiętać?

Ojcowski w pigułce

Urlop ojcowski  jest szczególnym uprawnieniem pracowniczym dla mężczyzn, którzy zostali właśnie ojcami. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem dotyczy wyłącznie osób pozostających z pracodawcą w stosunku pracy. Aktualnie, wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, a czas na jego wykorzystanie mija z chwilą ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Oznacza to, że ostatnim terminem na zaplanowanie ojcowskiego jest 14 dni przed pierwszymi urodzinami malucha. Urlop jest płatny, a podczas korzystania z niego mężczyzna może pobierać zasiłek macierzyński. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem, o ile ten przedłożył odpowiedni wniosek najpóźniej 7 dni przed planowaną nieobecnością.

Dwóch pracodawców

W przypadku ojców zatrudnianych przez więcej niż jednego pracodawcę, przepisy prawa ustala się osobno do każdego stosunku pracy. Nie ma żadnych przeszkód, by mężczyzna skorzystał z uprawnienia u wszystkich pracodawców jednocześnie, tj. w tym samym terminie, ale urlop ojcowski w wymiarze 14 dni kalendarzowych przysługuje mu zawsze tylko raz. Pracownik ma obowiązek złożyć wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego u każdego pracodawcy. Prawo uwzględnia także opcję zwolnienia od pracy u jednego pracodawcy, korzystanie w tym czasie z urlopu ojcowskiego i jednoczesne wykonywanie obowiązków u drugiego pracodawcy. Pracujący ojciec musi jednak wówczas pamiętać, że nie będzie już mógł w przyszłości wnioskować o ojcowski w drugim miejscu pracy.

Warto pamiętać

  • Oprócz skróconego aktu urodzenia dziecka do wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego pracownik jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie, że nie nie pobierał zasiłku macierzyńskiego z tytułu opieki nad dzieckiem w ramach innego stosunku pracy.
  • Urlop ojcowski jest uprawnieniem odrębnym od urlopu „tacierzyńskiego”. Mężczyzna może skorzystać z obu urlopów.
  • Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem przysługujące pracownikowi, może zbiegać się z urlopem macierzyńskim matki.
  • Pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego ma zagwarantowaną ciągłość zatrudnienia.

 

Paulina Wójtowicz

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!