Urlop ojcowski

Urlop ojcowski - w dniu narodzin dziecka?

Noworodek

W przypadku urlopu ojcowskiego duże znaczenie odgrywają terminy. Kiedy złożyć wniosek, by urlop został uwzględniony? Do kiedy można się o niego ubiegać? Rzadziej zastanawiamy się nad tym, od kiedy właściwie tata może przebywać w domu z dzieckiem?


Do kiedy?

Urlop ojcowski można wykorzystać do 12 miesięcy od momentu narodzin dziecka bądź do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia, orzekającego przysposobienie (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia). Natomiast w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Warto jednak mieć na uwadze, że urlop taki powinien nie tylko się rozpocząć, ale i zakończyć przed wspomnianym terminem (ew. w dniu ukończenia przez dziecko 12 mies. życia). W momencie osiągnięcia przez dziecko tego wieku, pracownik traci uprawnienie do urlopu oraz do zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli więc tata zbyt późno złoży wniosek i niemożliwe będzie zakończenie urlopu przed wspomnianą datą, pracodawca powinien - mimo wszystko - udzielić wolnego w pełnym wymiarze, ale urlop zakończy się wcześniej z mocy prawa - bez decyzji przełożonego (w dniu, kiedy dziecko ukończy 1. rok życia).

Jak długo i na jakich warunkach?

Urlop ojcowski przysługuje ojcom od 1 stycznia 2010 r., kiedy to tatusiowie nowonarodzonych dzieci mogli po raz pierwszy skorzystać z 7-dniowego urlopu. Podobne uprawnienie przysługiwało ojcom w 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. urlop ojcowski w Polsce osiągnął swój docelowy wymiar, który wynosi 2 tygodnie. Jak na razie (rok 2013) wymiar urlopu nie uległ zmianie.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. W takiej sytuacji pracodawca musi uwzględnić wniosek. Dopiero złożenie wniosku z krótszym, niż 7-dniowe wyprzedzeniem, nie obliguje pracodawcy do udzielenia urlopu. Pracownik oczywiście nie traci w takiej sytuacji możliwości skorzystania z ojcowskiego, ale musi to zrobić w innym terminie – ma na to czas do chwili ukończenia przez dziecko 12 mies. życia.

Od kiedy?

O tym, kiedy najlepiej wziąć urlop, decyduje sam pracownik. Decyzję taką powinien podjąć wraz ze swoją partnerką. Niektórzy ojcowie wolą spędzać ten czas z całą rodziną – biorą urlop w czasie, kiedy mama pozostaje na macierzyńskim, inni wolą „podzielić się” miedzy sobą czasem spędzanym z dzieckiem – przykładowo tata bierze wolne po powrocie mamy do pracy.

Warto jednak zastanowić się, kiedy tak naprawdę jest możliwe rozpoczęcie korzystania z urlopu i co w istocie oznacza zwrot: od momentu narodzin. Jeżeli ojciec rzeczywiście chciałby przebywać z mamą i dzieckiem od chwili porodu, musiałby złożyć wniosek o urlop 7 dni przed planowaną datą porodu. Co jednak w momencie, kiedy poród się opóźni, a wniosek przewiduje przejście na urlop właśnie w tym dniu? Wystarczy złożenie pisma z lekkim wyprzedzeniem oraz poinformowanie pracodawcy, że z wolego chcemy skorzystać dopiero od dnia narodzin (tym bardziej, że korzystanie z niego wcześniej po prostu nie jest możliwe).

Dwa dni wolnego

Co więcej, warto zauważyć, że pracownik, chcący skorzystać z urlopu ojcowskiego, nie traci prawa do urlopu okolicznościowego z okazji narodzin dziecka. Dwa dni zwolnienia z tego tytułu przysługują mu bezwzględnie.

Jest to urlop pełnopłatny, nie odlicza się go od wymiaru urlopu wypoczynkowego. By otrzymać wolne, nie jest konieczne przynoszenie żadnych zaświadczeń, wystarczy jedynie poinformowanie o zdarzeniu przełożonego (potem konieczne jest przedłożenie aktu urodzenia dziecka). Są to dwa, niezależnie od siebie przysługujące urlopy. Warto to rozważyć, zanim zdecydujemy się wziąć ojcowski zaraz po narodzinach dziecka!

 

Agata Cygan

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!