Urlop ojcowski

Urlop rodzicielski od 2013 – jakie zmiany dla ojców?

Mama i dziecko

Urlop rodzicielski jest uprawnieniem, z którego pracownicy korzystają regularnie i chętnie. Ostatnio coraz większym zainteresowaniem cieszą się te przeznaczone dla młodych ojców. Urlopy „tacierzyński” i ojcowski umożliwiają im zaangażowanie się w opiekę nad niemowlakiem w pierwszym roku jego życia. Od 2013 roku w zakresie tych uprawnień szykują się kolejne zmiany.

Większy podział rodzicielskiego

Największe zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich dotyczą urlopu macierzyńskiego. W nowym roku zostanie on nie tylko wydłużony, ale zmieni się także sposób jego dzielenia i opłacania przez pracodawcę. Do tej pory do dyspozycji świeżo upieczonych mam było 20 tygodni urlopu (w przypadku urodzenia jednego dziecka) oraz 4 dodatkowe tygodnie „na życzenie”. 14 tygodni z tego okresu miała obowiązek przeznaczyć dla siebie, z reszty urlopu mogła zaś zrezygnować na rzecz ojca dziecka (tzw. tacierzyński, czyli niewykorzystana przez matkę część urlopu macierzyńskiego).

Zacznijmy od definicji. Roczny urlop macierzyński, o którym się tyle mówi, wcale nie oznacza, że dotychczasowy jego wymiar (20 tygodni) uległ tak drastycznemu zwiększeniu. W zakres tej uproszczonej nazwy wchodzi bowiem także 6-tygodniowy dodatkowy urlop macierzyński oraz 26-tygodniowy urlop rodzicielski, razem - 52 tygodni płatnej przerwy od pracy. Roczny urlop ma mieć charakter ciągły, to znaczy poszczególne jego części powinny występować po sobie. Od 2013 r. wymiar macierzyńskiego będzie podwojony, a liczba dodatkowych tygodni wzrośnie z 4 do 6. Nadal istnieć będzie możliwość „oddania” części urlopu partnerowi. Dodatkowo druga część urlopu będzie mogła być rozłożona „na raty”. Dodatkowy urlop macierzyński można podzielić na dwie części, trwające przynajmniej tydzień, a urlop rodzicielski - maksymalnie na trzy części (po 8 tygodni). Roczna przerwa od pracy przysługuje każdej pracującej mamie, która urodziła dziecko po 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z nowym prawem, z urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać nie tylko kobiety zatrudnione na umowę o pracę (tak jak to było do tej pory), ale także ich koleżanki, pracujące na umowę zlecenie oraz prowadzące własną działalność gospodarczą. Warunkiem jest opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe. Roczna przerwa od pracy przysługuje każdej pracującej mamie, która urodziła dziecko po 31 grudnia 2012 roku.

Młodzi rodzice, którzy zechcą skorzystać z nowych zasad urlopu macierzyńskiego, będą musieli zgłosić taką chęć najpóźniej 2 tygodnie przed porodem – jest to konieczne z uwagi na otrzymywane wówczas wynagrodzenie. Gdy wnioskodawcy zadbają o formalności wcześniej, jedno z nich przez cały okres urlopu będzie otrzymywało 80% wynagrodzenia. W przeciwnym razie będzie to 100%, ale jedynie przez pół roku. Jeżeli zdecydują się zaś na skorzystanie z drugiej, półrocznej części urlopu macierzyńskiego w okresie trwania pierwszej jego części, to wynagrodzenie w drugim półroczu wyniesie jedynie 60% całej pensji.

Tak. W kwestii urlopu ojcowskiego prawo nie uległo zmianie.

Urlop na umowie cywilnoprawnej

Jedną z najważniejszych zmian w zakresie korzystania z urlopu rodzicielskiego jest przyznanie uprawnienia pracownikom niezwiązanych z pracodawcą umową o pracę. Do tej pory osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracujące na umowę cywilnoprawną (np. o dzieło czy zlecenie) nie mogły liczyć na uprawnienia z tytułu urodzenia dziecka. Od nowego roku będą mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego, jeśli tylko odprowadzą składki na ubezpieczenie społeczne. Na urlop macierzyński będą się więc mogły udać pracownice, pokrywające ubezpieczenie chorobowe. Analogiczna sytuacja dotyczyć ma urlopu wychowawczego).

WAŻNE: Zmiany weszły w życie 17 czerwca 2013 roku.

 

Paulina Wójtowicz

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!