Urlop ojcowski

Urlop tacierzyński

Niemowlak 2

Urlop tacierzyński to sytuacja, w której mama dziecka rezygnuje z części swojego urlopu macierzyńskiego i wraca do pracy, a maluchem zajmuje się tata. W Polsce to wciąż mało popularne rozwiązanie, choć w tej kwestii widać już postęp. Jak wygląda urlop tacierzyński w 2013 roku?

Urlop tacierzyński w pigułce

Urlop tacierzyński to nieformalna nazwa oznaczająca sytuację, w której ojciec przejmuje niewykorzystaną przez mamę część urlopu macierzyńskiego. W takim przypadku mężczyzna bierze na siebie pozostałe tygodnie i zostaje w domu z dzieckiem zamiast matki, która wraca do pracy.

Warunkiem jest jednak wykorzystanie przez kobietę 14 tygodni z przysługującej jej puli urlopu macierzyńskiego. To, jak długo może potrwać urlop tacierzyński zależy, tak jak w przypadku macierzyńskiego, od ilości dzieci narodzonych podczas jednego porodu.

  • jedno dziecko – 6 tygodni tacierzyńskiego,
  • bliźniaki – 17 tygodni tacierzyńskiego,
  • za każde kolejne dziecko dodatkowe 2 tygodnie urlopu.

Dodatkowy urlop tacierzyński

Ojciec przebywający na tacierzyńskim ma prawo do skorzystania z dodatkowego urlopu. W 2013 roku jego wymiar to od 4 do 6 tygodni (4 w przypadku narodzin jednego dziecka, a 6 kiedy na świat w trakcie jednego porodu przyszło więcej maluchów). Wniosek o taki dodatkowy urlop należy złożyć do 7 dni przed zakończeniem trwania zwyczajowej długości urlopu tacierzyńskiego.

Formalności

Aby tacierzyński mógł dojść do skutku, należy dopełnić pewnych formalności. Przede wszystkim prawo do takiego urlopu mają tylko ci ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Kobieta, która po wykorzystaniu minimum 14 tygodni swojego urlopu macierzyńskiego chce wrócić do pracy i przekazać swojemu partnerowi resztę, powinna najpóźniej 7 dni przed planowanym ponownym rozpoczęciem pracy złożyć stosowny wniosek u pracodawcy (wniosek o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego). Należy dołączyć do niego zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu tacierzyńskiego.

Mężczyzna wniosek o urlop tacierzyński musi złożyć 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Ważne, aby ta data wypadała bezpośrednio po dniu zakończenia przez matkę urlopu macierzyńskiego.

Inne sytuacje, w których ojciec ma prawo wykorzystać tacierzyński

Urlop tacierzyński to przywilej, z którego mogą skorzystać mężczyźni zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, jednak jest także możliwy w nagłych przypadkach.

  • choroba matki dziecka – kiedy matka dziecka nie jest w stanie opiekować się nim ze względu na stan zdrowia i wymaga opieki szpitalnej, ojciec jest uprawniony do skorzystania z urlopu tacierzyńskiego. Warunkiem jest uprzednie wykorzystanie przez kobietę 8 tygodni urlopu macierzyńskiego z przysługującej jej puli.

  • śmierć matki dziecka – w przypadku śmierci mamy w trakcie urlopu macierzyńskiego ojciec ma prawo do wykorzystania pozostałej jego części.

 

Tacierzyński a ojcowski

Wiele osób ma jeszcze problemy z rozróżnieniem czym jest urlop ojcowski, a czym urlop tacierzyński. Otóż urlop ojcowski to prawo do skorzystania z wolnych od pracy dni po narodzinach dziecka przysługujące każdemu ojcu-pracownikowi. W tym wypadku matka dziecka nie musi rezygnować z części urlopu macierzyńskiego. Tata może przejść na urlop ojcowski podczas kiedy mama przebywa na macierzyńskim. W 2013 roku wymiar ojcowskiego wynosi 2 tygodnie i można go wykorzystać (w całości, nie wolno dzielić go na części) do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Wniosek o urlop tacierzyński do ściągnięcia i samodzielnego wypełnienia znajdziesz tutaj!

Agnieszka Kęsek

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!