Urlop ojcowski

Urlopy dla ojców w 2019 roku

dziecko się bawi

Ojcowie – pracownicy w roku 2019 roku mogą liczyć w dalszym ciągu na kilka świadczeń związanych z narodzinami i wychowaniem dziecka. Jakie to świadczenia i w jakim wymiarze są dostępne?


Urlop ojcowski – dwa tygodnie

Urlop ojcowski to coś zupełnie innego niż urlop tacierzyński – te dwa rodzaje urlopu są bardzo często mylone. Urlop ojcowski jest niezależnym świadczeniem i przysługuje każdemu mężczyźnie, który jest pracownikiem (pozostaje w stosunku pracy) i któremu urodziło się dziecko.

Wymiar urlopu ojcowskiego to 14 dni (wliczając w to weekendy i święta) i można wykorzystać go do ukończenia przez pociechę drugiego roku życia. Nie trzeba dwóch tygodni wykorzystywać za jednym razem – można podzielić je na dwie równe części. Podczas  trwania urlopu ojcowskiego pracownikowi przysługuje 100% wynagrodzenia, przy czym pod uwagę brana jest średnia z ostatniego roku.

Urlop ojcowski przyznawany jest na podstawie wniosku, który pracownik musi złożyć u pracodawcy. Musi być jednak złożony nie mniej niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z niego.

Urlop tacierzyński – tata zamiast mamy

Urlop tacierzyński należy się wtedy, kiedy ojciec chce „przejąć” od mamy niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego. W tej sytuacji kobieta wraca do pracy, a z dzieckiem zostaje mężczyzna. Warunkiem uzyskania tego urlopu jest wykorzystanie przez matkę minimum 14 tygodni z przysługującej jej puli. Ojciec może przebywać na urlopie tacierzyńskim 6 tygodni.

Ten typ urlopu można uzyskać również na podstawie wniosku, nie można go jednak dzielić na części i należy wykorzystać w całości od razu po zakończonym urlopie macierzyńskim. W czasie trwania urlopu mężczyzna będzie otrzymywał zasiłek macierzyński.

Urlop okolicznościowy w związku z narodzinami dziecka

Podobnie, jak w przypadku np. ślubu, na okoliczność urodzenia się dziecka ojcu przysługuje urlop okolicznościowy. Jego wymiar to dwa dni. Urlop okolicznościowy liczony jest niezależnie od urlopu wypoczynkowego, to dodatkowy okres, do którego ma prawo mężczyzna, któremu urodziło się dziecko.

Przyznaje się go na podstawie wniosku i należy wykorzystać w okresie, w którym pojawia się nowy członek rodziny, natomiast nigdzie nie jest sprecyzowane kiedy dokładnie jest to konieczne.

Urlop na opiekę nad dzieckiem

Ojcu i matce dziecka przysługują także w roku dwa dodatkowe dni na opiekę nad dzieckiem. Podobnie, jak w przypadku urlopu okolicznościowego, są to dni całkowicie niezależne od urlopu wypoczynkowego. Można je wykorzystać pojedynczo lub od razu i przysługują na dziecko, które ma poniżej 14 lat.

Ważne, że na opiece nie można przebywać równocześnie – wolne bierze tylko sam ojciec lub tylko sama mama. Nie trzeba podawać powodu opieki, wystarczy tylko wniosek.

Urlop na opiekę nad dzieckiem chorym

Urlop na opiekę nad chorym dzieckiem przysługuje w wymiarze 60 dni, jeśli dziecko nie ukończyło jeszcze czternastu lat. Co ważne, w tym czasie przysługuje zasiłek opiekuńczy z ZUS. Stanowi on 80% wynagrodzenia liczonego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przeciągu roku poprzedzającego miesiąc, w którym pracownik zdecydował się na skorzystanie z dni opieki nad chorym dzieckiem.

 

Agnieszka Kęsek

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!