Urlop ojcowski

Wniosek o urlop ojcowski 2023

tata z synem na urlopie ojcowskim

Przypominamy podstawowe zasady ubiegania się o urlop ojcowski i podrzucamy gotowy wzór takiego dokumentu.


Urlop ojcowski – podstawowe informacje

Urlop ojcowski przysługuje świeżo upieczonym ojcom, którzy pracują i opłacają ubezpieczenie chorobowe. Można z niego skorzystać niezależnie od tego, czy matka dziecka przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, ale należy to zrobić do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Urlop jest w 100% płatny, wynosi 14 dni kalendarzowych i można go wybrać jednorazowo albo podzielić na dwie części. Niewykorzystany urlop przepada, a żeby go otrzymać należy złożyć wniosek u swojego pracodawcy.

Kiedy należy złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Wniosek o urlop ojcowski należy złożyć w formie pisemnej u swojego pracodawcy minimum siedem dni przed planowanym terminem rozpoczęcia urlopu. Jeśli wniosek zostanie złożony z zachowaniem wymaganego terminu, pracodawca ma obowiązek go przyjąć i zaakceptować.

Co musi znaleźć się we wniosku o urlop ojcowski?

We wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego muszą się naleźć następujące informacje: imię i nazwisko pracownika; miejscowość i data złożenia wniosku; dane pracodawcy; imię i nazwisko dziecka; data urodzenia dziecka; okres, na jaki ma być udzielony urlop ojcowski lub jego część oraz czytelny  podpis pracownika.

Co należy dołączyć do wniosku o urlop ojcowski?

Do wniosku o urlop ojcowski należy dołączyć potrzebne dokumenty, a są to: akt urodzenia dziecka (odpis skrócony lub kopia); oświadczenie, czy ojciec korzystał już z urlopu ojcowskiego albo jego części na wskazane dziecko (w przypadku korzystania należy podać datę), a w przypadku adopcji: kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka.

Wzór wniosku o urlop ojcowski

Nie istnieje jeden obowiązujący formularz wniosku o urlop ojcowski, ale przygotowaliśmy dla was przykładowy wzór takiego dokumentu – wystarczy ściągnąć go na swój komputer, wydrukować i wypełnić. Do pobrania na dole strony.

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!