Urlop ojcowski

Zmiany w urlopach rodzicielskich opóźnione – kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

tata i dziecko

Zapowiadana na sierpień bieżącego roku nowelizacja Kodeksu Pracy została przesunięta. Kiedy można się spodziewać zmian w urlopach rodzicielskich?

 

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni, zarezerwowanych tylko dla ojców, to najgłośniejsza, choć niejedyna z planowanych zmian w Kodeksie Pracy. Zmian, nad którymi pracowano już od dawna i które miały zacząć obowiązywać właśnie w sierpniu bieżącego roku. Jak się jednak okazuje, sierpień zaskoczył posłów podobnie, jak zima drogowców – choć każdy wiedział, że nadejdzie, nikt nie myślał, że tak szybko.

Jakie zmiany w Kodeksie Pracy?

Zmiany, o których mowa, mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnych dyrektyw. Wśród planowanych nowelizacji jest szumnie zapowiadane wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni dedykowanych wyłącznie ojcom. W tym momencie rodzice mają do dyspozycji 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego i obydwoje mają do niego pełne prawo. Prawo, z którego w przeważającej większości korzystają matki. Unijna dyrektywa work-life balance miała na celu zrównanie w tych prawach matek i ojców – jeśli ojciec nie wykorzysta „swojej” części urlopu, wolne przepadnie.

Od sierpnia rodzice mieli otrzymać nie tylko dłuższy urlop – dłużej miał także trwać okres ochronny, w czasie którego pracującym rodzicom przysługują dodatkowe uprawnienia. Zgodnie z nowelizacją rodzice dzieci w wieku do lat 8 mają zyskać szczególne prawa, m.in. zakaz zatrudniania bez ich zgody w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy czy delegowania poza stałe miejsce pracy. W nowym Kodeksie miał też znaleźć się zapis, pozwalający rodzicowi dziecka we wspomnianym wieku wnioskować o bardziej elastyczną organizację pracy. Kolejne nowości to bezpłatny urlop opiekuńczy (do 5 dni w danym roku kalendarzowym w celu opieki nad niesamodzielnym członkiem rodziny, który wymaga znacznej opieki z powodów zdrowotnych) oraz płatna opieka nad członkiem rodziny (dwa dni lub 16 godzin urlopu, w celu opieki nad członkiem rodziny, który wymaga nagłej pomocy).

Od kiedy zmiany w Kodeksie Pracy?

I choć o zmianach mówiło się od dawna, a termin 2 sierpnia 2022 roku wydawał się być deadlinem ostatecznym i nieprzekraczalnym, rzeczywistość po raz kolejny zweryfikowała rządowe plany. Stanisław Szwed, wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej poinformował o konieczności przesunięcia planowanej nowelizacji dopiero na przyszły rok - nowy przewidywany termin wdrożenia zmian w życie to 1 stycznia 2023 roku. Skąd to opóźnienie?

Jak się okazuje, prace nad przepisami ciągle trwają. Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy trafił do Sejmu dopiero początkiem czerwca bieżącego roku i nadal jest w trakcie ścieżki legislacyjnej. Na ten moment zakończył się dopiero etap konsultacji międzyresortowych. Z informacji, jakie podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wiemy, że projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich, potem zaś musi trafić do kolejnych komitetów. Dopiero po przyjęciu go przez Radę Ministrów zostanie przekazany do dalszych prac w Parlamencie. Jak więc widać, droga przed nim jeszcze daleka i w obliczu tego nawet termin 1 stycznia wydaje się być dość mglisty i niepewny. Zwłaszcza, że sami pracujący nad ustawą posłowie są raczej ostrożni w podawaniu konkretnych dat i nie ukrywają, że wiele kwestii wymaga dopracowania i poprawy. To chociażby kwestia odpłatności za urlop rodzicielski. Zgodnie z nowelizacją korzystającym z niego ojcom ma przysługiwać zasiłek w wysokości 70 proc. Zdaniem wielu specjalistów to zdecydowanie za mało, by można było mówić o opłacalności urlopu w przypadku mężczyzn.

 

Autor: Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!