Urlop ojcowski

Zwolnienie z pracy - co z urlopem ojcowskim?

tata i dziecko

Co z urlopem ojcowskim w przypadku, gdy tata zostanie zwolniony z pracy? Czy traci prawo do niewykorzystanej części urlopu czy może skorzystać z niej u innego pracodawcy?


W czasie ojcowskiego nie zostaniesz zwolniony

Jednym z przywilejów ojców, przebywających na urlopie ojcowskim, jest tzw. szczególna ochrona trwałości stosunku pracy. Oznacza ona, że pracownik korzystający z ojcowskiego nie musi obawiać się zwolnienia z pracy, podobnie jak kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim. Co więcej – ojciec ma prawnie zagwarantowany powrót na wcześniejsze stanowisko (ewentualnie stanowisko równoważne z poprzednim, które odpowiada jego kwalifikacjom zawodowym i pozwala na otrzymywanie wcześniejszego wynagrodzenia). Co istotne, jeśli pracownik zdecyduje się na skorzystanie z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu ojcowskiego, także wspomniana ochrona przed zwolnieniem automatycznie ulegnie wydłużeniu.

Warto podkreślić, że ochrona osób korzystających z urlopu ojcowskiego dotyczy także ewentualnych zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników. W przypadku zwolnień grupowych pracodawca może więc wypowiedzieć pracownikowi będącemu na ojcowskim jedynie warunki pracy i płacy - definitywne wypowiedzenie będzie w tym przypadku niemożliwe. Przepisy te jednak nie mają zastosowania w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji przedsiębiorstwa oraz gdy reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy. Urlop ojcowski nie ochroni też przed zwolnieniem w przypadku, gdy zaistnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy samego pracownika. Mowa o tzw. zwolnieniu dyscyplinarnym, które ma moc silniejszą niż urlop ojcowski.

Zostałeś zwolniony – co z urlopem ojcowskim?

A teraz przyjrzymy się bliżej innej sytuacji – co z urlopem ojcowskim w przypadku, kiedy tata zostanie zwolniony z pracy? Czy straci wówczas prawo do urlopu ojcowskiego? Czy może skorzystać z niewykorzystanej części urlopu u innego pracodawcy? Oczywiście, nie ma ku temu żadnych przeszkód. Warto podkreślić, że pracownik nie musi pozostawać w stosunku pracy w dniu narodzin dziecka, by nabyć prawo do urlopu ojcowskiego. Tym bardziej nie traci tego prawa, zmieniając pracodawcę.

Na wykorzystanie urlopu ojciec ma 24 miesiące od dnia narodzin dziecka - w tym czasie może wielokrotnie zmieniać pracodawcę, a przysługujące mu dwa tygodnie ojcowskiego wykorzystać w wybranych firmach. Jako że przepisy pozwalają na podzielenie urlopu na dwie części i nie nakazują wykorzystania ich bezpośrednio po sobie, nic nie stoi na przeszkodzie, by ojciec – o ile zajdzie taka konieczność - wykorzystał każdą z nich u innego pracodawcy. Za każdym razem musi jednak pamiętać o konieczności złożenia stosownego wniosku oraz zachowania wymaganego terminu 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu. Wniosek o urlop ojcowski jest dla pracodawcy wiążący – musi wyrazić zgodę na jego udzielenie.

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!