Urlop ojcowski

Becikowe 2022 - gdzie pobrać i jak wypełnić wniosek?

Becikowe 2022

Jesteś w ciąży? Pamiętaj, żeby zgłosić się na pierwszą wizytę do ginekologa przed 10 tygodniem – tylko wtedy możesz liczyć na becikowe!


Becikowe to inaczej jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Przypominamy, komu przysługuje to świadczenie i jak się o nie starać. Jeśli spodziewasz się dziecka, przeczytaj koniecznie!

Komu przysługuje becikowe?

Becikowe to potoczna nazwa świadczenia, które państwo oferuje świeżo upieczonym rodzicom z okazji urodzenia się dziecka. Pieniądze nie są przypisane jednemu określonemu celowi – rodzice mogą je wydać według własnego uznania, ale ogólnie zakłada się, że mają pomóc w zorganizowaniu wyprawki dla malucha.

Niestety, na taki prezent od państwa nie mogą liczyć wszyscy rodzice. Becikowe przysługuje matce lub ojcu dziecka (także opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto. Ponadto rodzic musi być obywatelem Polski i mieszkać właśnie tutaj. Cudzoziemiec może liczyć na becikowe tylko w sytuacji, jeśli mieszka na terenie Polski i spełnia przynajmniej jeden z dodatkowych warunków.

Jak się starać o becikowe?

Warto jednak wiedzieć, że becikowe nie przysługuje rodzicom „z urzędu”. By otrzymać pieniądze należy złożyć stosowny wniosek. Można pobrać go z internetu, a następnie wypełnić i zanieść do Urzędu Miasta, Gminy lub Ośrodka pomocy społecznej. Można także złożyć wniosek przez internet. W tym celu należy założyć profil zaufany e-PUAP, a następnie pobrać i wypełnić wniosek ze strony https://empatia.mpips.gov.pl/ (serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od dnia porodu (lub od dnia przysposobienia dziecka, bo warto podkreślić, że becikowe przysługuje także rodzicom adopcyjnym). Jeśli wniosek o becikowe zostanie złożony do 10. dnia miesiąca, wówczas pieniądze powinny zostać przelane na konto do trzech tygodni. W przeciwnym wypadku świadczenie pojawi się na koncie dopiero w następnym miesiącu.

A jednak o becikowym warto – a nawet trzeba! - pomyśleć znacznie wcześniej. Bo żeby otrzymać pieniądze nie wystarczy złożenie wniosku i udokumentowanie odpowiedniego poziomu dochodów. Kluczowym warunkiem otrzymania świadczenia jest pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu. Chodzi o to, czy ciężarna odbywała wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej i czy poddawała się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym. Takie wizyty powinny odbywać się co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży. By to potwierdzić matka musi dostarczyć zaświadczenie od swojego lekarza prowadzącego, położnej czy lekarza odbierającego poród (na podstawie Karty ciąży).

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o becikowe

Wraz z wnioskiem o becikowe musimy złożyć odpowiednie dokumenty, a są to:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny,
  • ksera dokumentów tożsamości obojga rodziców,
  • zaświadczenie od lekarza, że kobieta od początku ciąży znajdowała się pod opieką medyczną,
  • oświadczenie, że rodzice nie pobrali jeszcze becikowego na dane dziecko.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodzinnej wymagane mogą być także dodatkowe dokumenty.

Jak obliczyć becikowe?

Jak mówi sama nazwa świadczenia, becikowe to jednorazowa zapomoga. W roku 2022, podobnie jak w latach ubiegłych, kwota becikowego wynosi 1000 zł na jedno dziecko. W przypadku urodzenia bliźniąt, rodzice otrzymają więc 2000 zł, a w przypadku trojaczków 3000 zł.  Jak już pisaliśmy,  becikowe przysługuje tylko w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto. Jak to sprawdzić?

W tym celu musimy zsumować dochody wszystkich członków rodziny uzyskane w danym roku (nie tylko umowy o pracę, ale także inne dochody, pochodzące np. z umów o dzieło, umów-zleceń, stypendiów, działalności rolniczej, gospodarczej czy z wynajmu). Uzyskaną kwotę należy podzielić  przez liczbę członków rodziny, pamiętając o wliczeniu tego najmłodszego. Becikowe - podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne - jest wolne od podatku dochodowego.

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!