Urlop ojcowski

Co z urlopem macierzyńskim, gdy kończy się umowa o pracę?

kobieta w ciąży

Jesteś w ciąży, a twoja umowa o pracę wygasa jeszcze przed porodem – czy masz prawo do urlopu macierzyńskiego? Sprawdzamy!


Jesteś zatrudniona na czas określony, a twoja umowa o pracę już niebawem się kończy. W innej sytuacji zastanawiałabyś się pewnie, czy pracodawca zdecyduje się ją przedłużyć. Teraz jednak masz inne zmartwienie – czy jeśli umowa wygaśnie jeszcze przed porodem, przysługuje ci urlop macierzyński? Odpowiadamy!

Ciąża w czasie umowy na czas określony

Przepisy prawa zapewniają szczególną ochronę trwałości stosunku pracy kobietom będącym w ciąży. Warto jednak wiedzieć, że wygląda ona inaczej w przypadku każdego rodzaju umowy o pracę. Nie bez znaczenia jest więc fakt, czy umowa zawarta została na czas nieokreślony, określony czy też przykładowo na okres próbny. Nie będzie niespodzianką jeśli powiemy, że w najlepszej sytuacji  znajdują się kobiety zatrudnione na czas nieokreślony – takiej umowy przełożony nie może wypowiedzieć ani rozwiązać w momencie, kiedy dowie się o ciąży pracownicy. A co z umową na czas ściśle określony?

Umowa zawarta na czas określony, a także umowa na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu. Co ważne, umowa zostaje przedłużona z mocy prawa – nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków ani dokumentów. Pracodawca musi być jednak świadomy faktu, że pracownica jest w ciąży – przyszła mama ma więc obowiązek przedstawić mu zaświadczenie o stanie ciąży.

Umowa na czas określony a zasiłek macierzyński

Umowa o pracę przedłużona do dnia porodu automatycznie zostaje rozwiązana wraz z dniem urodzenia dziecka. Jest to jednocześnie pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego, w czasie którego pracownicy należy się zasiłek macierzyński. Zasiłek ten bowiem przysługuje każdej kobiecie, która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu – nie tylko w czasie trwania ubezpieczenia, ale także po jego ustaniu. Za pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego zasiłek wypłaca pracodawca, później obowiązek ten przejmuje od niego ZUS. Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie przez czas odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Co ważne, kobieta formalnie nie przebywa wówczas na urlopie macierzyńskim, a jedynie pobiera zasiłek z tytułu tego urlopu.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku, kiedy umowa na czas określony kończy się już po porodzie - w czasie trwania urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Wówczas pracodawca nie ma już obowiązku jej przedłużenia, a to oznacza, że matka przestaje być zatrudniona – jednocześnie przestaje więc przebywać na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Zasiłek z tego tytułu przysługuje jej jednak w dalszym ciągu - przez cały okres odpowiadający długości urlopów macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!