Urlop ojcowski

Czy po urlopie ojcowskim można ubiegać się o urlop wypoczynkowy?

tata i dziecko

Dwa tygodnie urlopu ojcowskiego to dla wielu tatusiów zdecydowanie za mało. Na szczęście istnieje rozwiązanie! Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie ojcowskim!

Czy urlop ojcowski można przedłużyć?

Urlop ojcowski to uprawnienie, które przysługuje pracującym ojcom w wymiarze dwóch tygodni, czyli 14 dni kalendarzowych. W praktyce jest to więc 10 dni roboczych - do urlopu ojcowskiego wliczają się także weekendy. Pracownik może wykorzystać urlop jednorazowo – w pełnym wymiarze albo podzielić go na dwie równe części – po tydzień każda. Może skorzystać z obydwu albo tylko z jednej, ale musi pamiętać, że niewykorzystana część urlopu ojcowskiego przepada – nie można jej przykładowo przenieść na matkę dziecka. Na szczęście niewielu ojców ma taki dylemat - coraz większa liczba świeżo upieczonych tatusiów decyduje się na wykorzystanie urlopu ojcowskiego w całości (jednorazowo lub w częściach).

Podsumowując: urlop ojcowski może trwać minimum tydzień, a maksymalnie dwa tygodnie. No właśnie – czy aby na pewno? Czy urlopu ojcowskiego naprawdę nie można przedłużyć? Teoretycznie nie. Urlop przysługuje w wymiarze 14 dni kalendarzowych bez względu na okoliczności. Nie ważne, ile dzieci przyjdzie na świat przy jednym porodzie – tata ma prawo maksymalnie do dwóch tygodni zwolnienia od pracy. W praktyce jednak – czas obecności w domu przy nowonarodzonym dziecku można wydłużyć. W jaki sposób? Decydując się na urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie ojcowskim.

Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie ojcowskim -  czy to możliwe?

Warto po raz kolejny podkreślić, że pracownik przebywający na urlopie ojcowskim korzysta  z podobnych uprawnień, jak pracownik/pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim. Tak więc w jego przypadku aktualny jest zapis art. 163 § 3 Kodeksu pracy, który mówi, że na wniosek pracownika pracodawca zobowiązany jest udzielić mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie ojcowskim. Oczywiście pracownik musi złożyć u pracodawcy stosowny wniosek w tej sprawie, ale – co ciekawe - pracodawca nie może mu odmówić nawet, jeśli wcześniej planował on urlop wypoczynkowy w innym terminie.

Biorąc pod uwagę, że każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do 14-u dni nieprzerwanego wypoczynku w ciągu każdego roku kalendarzowego, tata może zdecydować się na wybranie po urlopie ojcowskim nawet dwóch tygodni urlopu wypoczynkowego. O ile rzecz jasna nie wykorzystał przysługującego mu wolnego we wcześniejszym terminie. Oznacza to, że łącznie może przebywać ze swoim dzieckiem nawet 4 tygodnie. Oczywiście prawnie nie oznacza to przedłużenia urlopu ojcowskiego, którego wymiar - jak już wspominaliśmy - zawsze jest jednakowy i wynosi maksymalnie dwa tygodnie.

------

Podsumowując: skorzystanie z urlopu ojcowskiego nie ma wpływu na zasady udzielania niezbywalnego urlopu wypoczynkowego. Nie ma więc żadnych przeszkód, by zaraz po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego, tata zdecydował się na urlop wypoczynkowy. Warto jeszcze tylko pamiętać, że wymiar urlopu wypoczynkowego – jak wynika to z przepisów prawa pracy – powinien być nieprzerwany, a podzielony może być jedynie wtedy, gdy sam pracownik wystąpi o to z wnioskiem. Jeśli więc pracownik korzystający z urlopu ojcowskiego nie wystąpi z wnioskiem o podział urlopu wypoczynkowego, pracodawca będzie miał obowiązek udzielić mu go w pełnym przysługującym wymiarze.

Autor: Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!