Urlop ojcowski

Czy zwolnienie lekarskie przerywa urlop ojcowski?

chory tata

Właśnie zacząłeś korzystać z długo wyczekiwanego urlopu ojcowskiego i nagle dopadła cię choroba? Sprawdź, jakie masz prawa w takiej sytuacji!


W zależności od tego, kiedy tata zdecyduje się z skorzystać z urlopu ojcowskiego, sposób jego wykorzystania będzie wyglądać nieco inaczej. Jeśli ojciec przechodzi na ojcowski zaraz po narodzinach dziecka, może wesprzeć partnerkę w trudnych początkach rodzicielstwa i wspólnie z nią wdrażać się w nowe obowiązki. Jeśli zdecyduje się na urlop np. po roku od narodzin, może wykorzystać go na wspólną zabawę i zacieśnianie więzi ze swoją pociechą. Jedno pozostaje niezmienne - urlop ojcowski to z założenia czas, który tata powinien w pełni (a przynajmniej w większości) poświęcić dziecku.

Czy choroba przerywa urlop ojcowski?

Dziecku, a nie samemu sobie i ratowaniu swojego zdrowia, które – jak wiemy – lubi szwankować w najmniej odpowiednich momentach. Co więc w sytuacji, kiedy w czasie długo wyczekiwanego urlopu ojcowskiego tata zachoruje? Czy w takim przypadku przebywanie na urlopie w ogóle ma sens? Oczywiście wszystko zależy od rodzaju choroby i jej nasilenia. Ale jeśli tata rzeczywiście źle się czuje, to zajmowanie się dzieckiem w takim stanie może być po prostu niemożliwe, a nawet niebezpieczne dla zdrowia samego dziecka.

Choć intuicja podpowiada nam, że w powyżej opisanej sytuacji tata powinien mieć możliwość przerwania urlopu ojcowskiego na rzecz zwolnienia chorobowego, prawo mówi co innego. Zwolnienie lekarskie nie przerywa urlopu ojcowskiego. Jeśli pracownik zachoruje podczas korzystania z tego urlopu, nadal pozostaje na ojcowskim i pobiera za ten okres zasiłek macierzyński. Zasiłek chorobowy będzie mu przysługiwał dopiero po zakończeniu urlopu ojcowskiego – o ile choroba będzie trwała nadal.

Jedna nieobecność – jedna przyczyna

Jak to wytłumaczyć? Z zasad prawa pracy wynika, że daną nieobecność pracownika może usprawiedliwiać tylko jedna przyczyna. Pracownik może więc korzystać albo z urlopu związanego z wykonywaniem funkcji rodzicielskiej albo ze zwolnienia lekarskiego. Nie może natomiast korzystać jednocześnie z dwóch różnych urlopów/zwolnień.

Co więcej, pracownik nie ma prawa do zbiegu dwóch świadczeń z ubezpieczenia społecznego: z powodu choroby i z powodu rodzicielstwa. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia – a tak jest przecież w czasie urlopu ojcowskiego (trzeba pamiętać, że zasiłek chorobowy jest rekompensatą utraconych w tym czasie zarobków).

Czy można przesunąć urlop ojcowski z powodu choroby?

Jak już wiemy, choroba nie ma mocy przerwania urlopu ojcowskiego. Może go jednak uniemożliwić. Jeśli pracownik złoży wniosek o urlop ojcowski, ale w międzyczasie – przed jego rozpoczęciem – zachoruje, pracodawca może wyrazić zgodę na przeniesienie urlopu na inny termin. Oczywiście nie musi tego robić – jeśli nie zgodzi się na zmianę terminu urlopu, ten rozpocznie się w dniu wskazanym we wniosku pracownika. Co warto podkreślić – przełożony ma prawo do wydania obydwu decyzji.

Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy zachoruje dziecko. Jeśli zwolnienie wystawione jest na dziecko przebywające w szpitalu, wówczas ojciec ma prawo do przerwania urlopu na czas jego hospitalizacji. W tym celu wystarczy złożyć w zakładzie pracy wniosek o przerwanie urlopu ojcowskiego, do którego należy dołączyć zwolnienie lekarskie, potwierdzające chorobę dziecka. W takiej sytuacji pracodawca musi uwzględnić prośbę pracownika. Przerwany urlop ojcowski pracownik kontynuuje bezpośrednio po wyjściu dziecka ze szpitala, dostarczając pracodawcy stosowny dokument, potwierdzający zakończenie hospitalizacji dziecka.

 

Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!