Urlop ojcowski

Dla pracodawcy

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski a składki FP i FGŚP

Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składek za osoby zatrudnione (np. na podstawie umowy o prace, zlecenie). Są to m.in. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od kilku lat istnieje szereg wyjątków zwolnień od...

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!