Urlop ojcowski

Dla pracodawcy

Pracownicy boją się ojcowskiego

Pracownicy boją się ojcowskiego

Każdy ojciec pozostający w stosunku pracy ma prawo do urlopu związanego z opieką nad dzieckiem. Może skorzystać z dwóch bądź trzech opcji: urlopu „tacierzyńskiego”, dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź urlopu ojcowskiego. Ten ostatni – jako...

Nowe przepisy o urlopach rodziciekskich

Nowe przepisy o urlopach rodzicielskich

Każdy pracownik będący w stosunku pracy ma prawo do płatnego urlopu w ramach wypełniania obowiązków rodzicielskich. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Rodzice mają do wyboru kilka rodzajów urlopu, a prawo gwarantuje im podczas korzystania z...

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!