Urlop ojcowski

Dwa dni opieki nad zdrowym dzieckiem

2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem

Jeśli wydaje ci się, że urlopy macierzyński i wychowawczy to jedyne uprawnienia, z których jako pracownik-rodzic możesz skorzystać, to czeka cię miła niespodzianka. Prawo w szczególny sposób chroni kobiety w ciąży i rodziców, wychowujących czynnie swoje dzieci, dając im nowe, korzystne uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do zwolnienia od pracy na dwa dni opieki nad zdrowym dzieckiem.

Nowe uprawnienia dla rodziców

Dopadła cię choroba? Idź na chorobowy. Jest lato i marzy ci się wyjazd? Czeka cię urlop wypoczynkowy. Po ciąży – macierzyński. Gdy chcesz poświęcić się całkowicie nowej roli – wychowawczy. Co jednak, gdy dziecko jest zdrowe, ty wykorzystałaś urlopowe limity, a nagle dzieje się coś niezaplanowanego, co sprawia, że musisz zostać z dzieckiem w domu przynajmniej jeden dzień? I na to znajdzie się rozwiązanie. Jest nim prawo do wzięcia dwóch wolnych dni do opieki nad zdrowym dzieckiem. Ten krótki urlop pracodawca ma obowiązek udzielić ci w każdej sytuacji, nie pytając o powód.

Prawo w praktyce

O zwolnieniu od pracy na dwa dni w celu zaopiekowania się zdrowym dzieckiem mówi art. 188 kodeksu pracy. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym pracownik pozostający w stosunku pracy może skorzystać z takiego uprawnienia, jeśli dziecko, które wychowuje nie ukończyło 14. roku życia. Co ważne, pracownik nie musi być biologicznym rodzicem dziecka objętego opieką. Uprawnienie obejmuje więc także rodziców adopcyjnych i zastępczych. Wymiar urlopu dotyczy jednego roku kalendarzowego. Jeśli pracownik nie skorzysta w tym okresie z 2-dniowego urlopu, nie przechodzi on na rok następny jako zaległy, sumując się z kolejnym urlopem. Z uprawnienia tego może skorzystać tylko jeden rodzic, ale opiekunowie mogą się nim podzielić (np. jeden dzień wolny dla matki dziecka, drugi dla ojca). Nic nie stoi też na przeszkodzie, by pracownik, którego partner (drugi rodzic) nie pracuje i, teoretycznie, jest obecny w domu, skorzystał z wolnego. Podczas 2-dniowego zwolnienia od pracy zachowane jest prawo do wynagrodzenia.

Jak się o urlop ubiegać?

Aby skorzystać z prawa do 2-dniowej opieki nad zdrowym dzieckiem pracownik jest zobowiązany do złożenia w miejscu pracy odpowiedniego oświadczenia. Dotyczy ono uprawnień rodzicielskich i woli korzystania z nich i jest składane na początku każdego roku kalendarzowego. Termin urlopu jest uzgadniany indywidualnie z pracodawcą.

 

 

Paulina Wójtowicz

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!