Urlop ojcowski

Kalkulator

Kalkulator urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego

Nie wiesz, ile wynosi urlop ojcowski w tym roku? Ile urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego Ci przysługuje po zmianach kodeksu pracy? Nasz kalkulator urlopu ojcowskiego pomoże Ci nie tylko obliczyć wymiar urlopu ojcowskiego, przedstawi również inne ważne informacje na temat urlopów przysługujących ojcom i uwaga – pomoże również ustalić wymiar urlopów przysługujących pracującym mamom.

Aby obliczyć wymiar urlopu ojcowskiego lub macierzyńskiego, wpisz w odpowiednie pola datę urodzin dziecka, liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie oraz datę – dzień początku Twojego urlopu. Następnie kliknij w przycisk Oblicz przysługujący urlop.

Na jaki urlop możesz liczyć?

 
 

 
 
 
 

Jak to wygląda w praktyce? Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego. Dziś, po kilku nowelizacjach, może go wykorzystać najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy. Urlop ojcowski aktualnie wynosi  2 tygodnie i może zostać wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie

 

26 kwietnia 2023 roku weszły w życie nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego. Wymiar urlopu został wydłużony o 9 tygodni. Ważne jest również to, że 9 tygodni urlopu zostało zagwarantowane na wyłączność dla drugiego rodzica, który do tej pory nie przebywał na urlopie rodzicielskim na dane dziecko. Urlopu nie można przenieść na druga osobę, a niewykorzystany – przepada.

Pracownicy – rodzice dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

 • 41 tygodni (dotychczas 32 tygodnie) – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
 • 43 tygodni (dotychczas 34 tygodnie) – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

 

Za okres urlopu rodzicielskiego otrzymuje się zasiłek macierzyński. Trzeba pamiętać, że 9 tygodni z tych 41 tygodni (lub 43 tygodni) przysługuje na wyłączność drugiemu z rodziców.

Urlop rodzicielski jest udzielany:

 • jednorazowo albo nie więcej niż w 5 częściach;
 • nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

 

Urlop ojcowski:

Urlop ojcowski jest nieobowiązkowy dla pracownika – ojca i wynosi obecnie 2 tygodnie. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego nie dłużej niż do:

 • ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
 • upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

 

Istnieje możliwość podzielenia urlopu na dwie części i wykorzystanie ich oddzielnie, w innych terminach,  z których żaden nie może być krótszy niż tydzień. Za okres urlopu ojcowskiego otrzymuje się zasiłek macierzyński (100% podstawy wymiaru). Jest on niezależny od tego czy matka dziecka również pobiera zasiłek z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.