Urlop ojcowski

Ochrona pracownika po powrocie z urlopu ojcowskiego

Ochrona pracownika po urlopie

Zgodnie z przepisami dotyczącymi urlopu ojcowskiego, pracownik przebywający na takim zwolnieniu podlega ochronie prawnej przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Dla pracodawcy oznacza to, że nie może zwolnić takiego pracownika w czasie korzystania przez niego z urlopu. Co jednak, kiedy urlop się zakończy?

Ochrona pracownika na urlopie ojcowskim

Na początek przypomnijmy, na czym polega ochrona prawna pracownika, przebywającego na urlopie ojcowskim. Pracownik, który zdecyduje się skorzystać z takiego uprawnienia, ma zapewnioną prawną ochronę przed zwolnieniem z pracy.

Pracodawca nie może więc wypowiedzieć mu umowy o pracę ani rozwiązać umowy bez wypowiedzenia podobnie, jak ma to miejsce w przypadku kobiety, korzystającej z urlopu macierzyńskiego. Wypowiedzenie takie jest możliwe wyłącznie w sytuacji likwidacji firmy bądź ogłoszenia przez pracodawcę upadłości.

Ochrona pracownika przed urlopem ojcowskim

Ochrona prawna pracownika w związku z korzystaniem z urlopu ojcowskiego rozpoczyna się w momencie przejścia na urlop. Oznacza to, że pracownik nie jest chroniony przed zwolnieniem w okresie między złożeniem wniosku, a rozpoczęciem korzystania z wolnego.

Prawo nie zabrania pracodawcy zwolnienia pracownika w tym czasie, jednak przed podjęciem takiego działania przełożony powinien dobrze przemyśleć jego zasadność. Może się to bowiem wiązać z ryzykiem oskarżenia o dyskryminację pracownika-ojca.

Warto także zauważyć, że – zgodnie z kodeksem pracy - złożenie wniosku o urlop jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem przez pracodawcę. Oznacza to, że składając wniosek, pracownik dostaje od pracodawcy „automatyczne” przyzwolenie na skorzystanie z urlopu. Wypowiedzenie umowy o pracę po wcześniejszej „deklaracji” zaakceptowania urlopu byłoby niejako równoznaczne z tym, że przełożony wniosku nie przyjął, a do tego – po prostu nie ma prawa. Mimo, że to tylko domyślne odczytanie braku ścisłej regulacji w tej kwestii, warto by pracodawca miał świadomość istnienia takiej linii potencjalnej obrony pracownika.

Ochrona pracownika po urlopie ojcowskim

Przepisy prawa pracy zabezpieczają także interesy pracowników powracających do pracy po przerwie spowodowanej korzystaniem z urlopu ojcowskiego. Pracownik, który zdecyduje się skorzystać z urlopu, po zakończeniu wolnego ma zagwarantowany powrót na wcześniej zajmowane stanowisko (w przypadku, gdy nie jest to możliwe, zajęcie stanowiska równorzędnego z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub innego, odpowiadającego jego kwalifikacjom zawodowym) oraz niezmienione wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Co więcej, bezpośrednio po powrocie z urlopu ma pełne prawo do wnioskowania o przysługujący mu urlop wypoczynkowy.

O ile jednak szczególna ochrona stosunku pracy obejmuje okres korzystania przez pracownika z urlopu, nie obejmuje okresu zatrudnienia przypadającego po powrocie z takiego urlopu. Po urlopie ojcowskim pracownik podlega więc przepisom kodeksu pracy na takich samych zasadach jak ogół zatrudnionych.

 

Agata Cygan

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!