Urlop ojcowski

Praca w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Praca w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Dodatkowy urlop macierzyński jest jednym z kilku uprawnień, które należą się pracownikowi wychowującemu dziecko. Zdecydowanie się nań nie jest jednak równoznaczne z całkowitą rezygnacją z pracy. Podczas przebywania na dodatkowym urlopu macierzyńskim można pracować, choć w nieco mniejszym wymiarze niż dotychczas.

Dodatkowy urlop macierzyński

Rodzic pozostający w stosunku pracy ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, który przypada bezpośrednio po faktycznym urlopie macierzyńskim. Jest to urlop jednorazowy, a jego wymiar to jeden tydzień lub jego wielokrotność (aktualnie – dwa tygodnie, docelowo, w 2012-2013 roku - sześć tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i osiem tygodni – gdy dzieci jest więcej). Należy pamiętać przy tym, że wymiar urlopu to siedem dni kalendarzowych (a więc wliczają się weń także dni wolne od pracy, jeśli takowe przypadają w określonym we wniosku o dodatkowy urlop terminie). Dodatkowy urlop udzielany jest na wniosek pracownika.

Praca na urlopie

Przebywanie na dodatkowym urlopie macierzyńskim daje pracownikowi prawo do pracy u swojego pracodawcy. Zmianie ulega jednak wymiar pracy – nie może być on wyższy niż połowa pełnego wymiaru. Wówczas dodatkowy urlop udzielany jest na pozostałą część wymiaru pracy. Jest to dobre rozwiązanie dla rodzica, który nie potrzebuje wolnego na całe dnie, a, przykładowo, tylko na kilka godzin dziennie. W takiej sytuacji może pracować w swojej firmie na pół etatu, a pozostały czas pracy przeznaczyć na urlop. Wymiar pracy podczas dodatkowego urlopu jest niezależny od faktycznego wymiaru pracy, którą podejmuje pracownik w firmie. Nie jest więc istotne, czy jest o praca na cały etat, ¾ czy ¼ etatu – w każdym wypadku podczas urlopu praca możliwa jest w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru pracy (czyli maksymalnie ½ etatu). Warto pamiętać, że w przypadku podjęcia pracy podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego zmianie ulega wysokość pobieranego zasiłku macierzyńskiego. Ulegnie on zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy podczas urlopu.

Formalności

Pracownik zainteresowany pracą podczas urlopu jest zobowiązany złożyć u pracodawcy wnioski o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w konkretnym terminie i wymiarze oraz o podjęcie pracy w okresie dodatkowego urlopu. Z dokumentem tym należy wystąpić nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem łączenia tych dwóch uprawnień (urlopu i pracy podczas niego).

 

Paulina Wójtowicz

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!