Urlop ojcowski

Prawo do zasiłku za okres urlopu ojcowskiego po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek dla taty

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem przysługują wyłącznie ojcom pracującym. Czy w przypadku, gdy zatrudnienie ustaje w okresie trwania urlopu ojcowskiego, mężczyźnie wciąż należy się zasiłek?

Zasiłek macierzyński, ale dla taty

W temacie pomocy materialnej za czas urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem panuje pełne równouprawnienie. Ojcowie, podobnie jak ich partnerki, mogą pobierać zasiłek przez cały okres trwania urlopu ojcowskiego (aktualnie 2 tygodnie). Jego wysokość ustalana jest w oparciu o średnie miesięczne wynagrodzenie w roku poprzedzającym korzystanie ze świadczenia. Warunki, jakie mężczyzna musi spełnić, by otrzymać zasiłek, są analogiczne do tych, dzięki którym uzyskuje urlop ojcowski. Najważniejszy z nich to wiek dziecka – z obu świadczeń tata może skorzystać wyłącznie w pierwszym roku życia dziecka, najpóźniej na 14 dni przed ukończeniem przez malucha „roczku”.

Koniec umowy – co dalej?

Uprawnienia z tytułu opieki nad dzieckiem są czytelne i zrozumiałe, ale – jak się często okazuje – tylko na papierze. W praktyce pojawia się szereg wątpliwości, które (niesłusznie) powstrzymują młodych rodziców przed skorzystaniem ze świadczeń. Jednym z nich jest problem wygaśnięcia umowy o pracę w czasie, gdy rodzic przebywa na urlopie, opiekując się dzieckiem. Czy po ustaniu zatrudnienia pobierany zasiłek zostaje anulowany? Nic bardziej mylnego. O ile urlop ojcowski rzeczywiście wówczas wygasa, o tyle zasiłek macierzyński przysługuje przez cały okres ustalony przepisami prawnymi (tzw. ustawa zasiłkowa). Zasiłek będzie wypłacany podczas urlopu przez pracodawcę (duże firmy) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych (małe firmy). W przypadku ustania stosunku pracy pracodawca może wypłacać zasiłek przez okres trwania zatrudnienia, a następnie przekazać płatność pozostałej części zasiłku ZUS-owi, lub od razu przesłać do ZUS-u odpowiednie dokumenty, by organ wypłacał zasiłek ojcu dziecka w trakcie całego urlopu ojcowskiego (w trakcie i po wygaśnięciu zatrudnienia).

Formalności

Aby móc skorzystać z urlopu ojcowskiego i pobierać zasiłek macierzyński, ojciec dziecka musi złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zwolnienia od pracy. Potrzebne będą także dokumenty: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że zasiłek macierzyński nie był pobierany już z innego tytułu.

 

Paulina Wójtowicz

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!