Urlop ojcowski

Projekt Urlop Ojcowski. info

Urlop Ojcowski Logo

Urlop Ojcowski. info to portal, który powstał aby podnieść świadomość i promować urlop ojcowski wśród pracowników i pracodawców. Pragniemy inspirować oraz przekonywać mężczyzn do stania się bardziej zaangażowanymi w wychowanie dzieci – Ojcami!


Urlop Ojcowski. info – stwórz z nami nowy model ojcostwa

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego (art. 1823 k.p.). Może go wykorzystać najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy (art. 1823 § 1 k.p.). Urlop ojcowski w 2010 r. i 2011 r. przysługuje pracownikowi w wymiarze 1 tygodnia (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Natomiast od 1 stycznia 2012 r. urlop ojcowski osiągnął swój docelowy wymiar, który wynosi 2 tygodnie (art. 1823 § 1 k.p.)

Od 2010 r. w Polsce ojcowie nowo narodzonych dzieci mogą skorzystać z tygodniowego urlopu ojcowskiego. Tymczasem ZUS obliczył, że w okresie od stycznia do października 2010 roku skorzystało z niego tylko 14,5 tys. pracowników małych firm. Dane z początku roku 2011 (styczeń i luty), także nie wydawały się zbyt optymistyczne. Z urlopów skorzystało nieco ponad 3 tysiące ojców, co w przeliczeniu na jeden miesiąc daje liczbę mniejszą niż w poprzednich okresach...

… na niski stopień wykorzystania urlopu ojcowskiego wpływ ma kilka czynników.  Najważniejsze z nich to: mała świadomość pracujących młodych ludzi o przysługujących im prawach oraz ograniczony dostęp do rzetelnych i podanych w atrakcyjnej formie informacji o przywilejach rodzicielskich.

Od kilki lat urlop ojcowski może trwać maksymalnie 2 tygodnie, przy czym trzeba pamiętać, że w 14 dni urlopu wlicza się także dni wolne od pracy. Oznacza to w praktyce, że tata ma do wykorzystania na opiekę nad dzieckiem 10 dni (dwa tygodnie robocze po pięć dni pracy). Oczywiście jeśli ojciec chce spędzić z maleństwem więcej czasu, nie ma formalnych przeszkód, by bezpośrednio po zakończeniu urlopu ojcowskiego skorzystał z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Jeśli natomiast ojciec woli skorzystać jedynie z części urlopu, a drugą zachować sobie na czas późniejszy - również ma takie prawo. Musi jedynie pamiętać, że urlop może podzielić maksymalnie na dwie części, a pozostałą wykorzystać najpóźniej do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (2 lata). Niedochowanie tego terminu skutkuje niestety utratą prawa do reszty urlopu - uprawnienie przepada.

I jeszcze jedna ważna zasada - tata może korzystać z urlopu niezależnie od tego, czy mama pobiera w tym czasie urlop macierzyński/rodzicielski - mogą przebywać na wolnym jednocześnie. Urlop ojcowski jest w 100 proc. płatny - za czas przebywania na zwolnieniu pracownikowi przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Urlop Ojcowski. info. Wszystko na temat urlopu ojcowskiego

 

Urlop Ojcowski. info to odpowiedź na wszystkie wątpliwości przyszłych lub obecnych ojców. Ojcowie znajdą tu wszystko, czego potrzebują: ciekawe artykuły, rzetelne informacje, porady prawne, przydatne aplikacje oraz wsparcie i wgląd w doświadczenia innych rodziców. Swoje miejsce znajdą tu również pracujące mamy - wszak rodzicielstwo to sprawa dla dwojga!

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!