Urlop ojcowski

Przedsiębiorca a urlop ojcowski

Przedsiębiorca a urlop ojcowski

Czy prowadząc własny biznes masz także prawo do urlopu ojcowskiego? Przedsiębiorczość nie wyklucza ojcostwa! Masz prawo być ojcem na tych samych warunkach co inni.


Ojcowski a tacierzyński

Urlop ojcowski przysługuje ojcom – pracownikom, a więc, zgodnie z treścią ustawy o urlopie ojcowskim - osobom, które zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub też spółdzielczej umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że urlop ojcowski jest urlopem niezależnym od tzw. urlopu tacierzyńskiego (czyli po prostu urlopu macierzyńskiego przyznawanego ojcom)  i  jego udzielenie nie wymaga od matki dziecka rezygnacji z części swojego urlopu macierzyńskiego. Jak jednak zostało wspomniane, istnieje możliwość częściowej rezygnacji kobiety z urlopu macierzyńskiego i wykorzystanie go przez ojca (tzw. urlop tacierzyński). Pracująca matka, będąca na urlopie macierzyńskim przez okres co najmniej 14 tygodni, ma prawo „przekazać” pozostałą część tego urlopu ojcu dziecka.

Co z przedsiębiorcami?

Jak się jednak okazuje, urlop ojcowski przysługuje nie tylko pracownikom. Mogą z niego skorzystać także inni, o ile spełnią jeden podstawowy warunek, a mianowicie – podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Wynika z tego, że ojciec, który prowadzi własną działalność gospodarczą również ma prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego. Podobnie jak inni tatusiowie może go wykorzystać w dowolnym czasie, ale w przeciągu 1. roku życia malca. Co więcej, jeśli osoba taka podlega wspomnianemu ubezpieczeniu, przysługuje jej także zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński

Aby go jednak otrzymać, ojciec musi złożyć zaświadczenie do ZUS, że rezygnuje z prowadzenia własnego biznesu na czas opieki nad dzieckiem. Oczywiście nie jest to jednoznaczne z zakończeniem biznesu, oznacza jedynie, że podczas opieki nad dzieckiem ojciec nie będzie aktywny zawodowo, będzie natomiast przez ten czas korzystał z zasiłku macierzyńskiego. Aby otrzymać zasiłek macierzyński w ramach urlopu ojcowskiego, do ZUS – u należy dostarczyć także skrócony akt urodzenia dziecka, oświadczenie, że zasiłku macierzyńskiego nie pobrano z innego tytułu, zaświadczenie płacenia składek na druku ZUS Z-3a w przypadku osób ubezpieczonych, które nie są pracownikami oraz zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej i jego okresie. Zazwyczaj to pracodawca przekazuje wspomniane dokumenty do ZUS - u, jeśli jednak osoba nie jest pracownikiem, zwraca się do urzędu bezpośrednio.

Przepisy nie określają jednoznacznie wzoru wniosku o urlop ojcowski. Można więc skorzystać z gotowych szablonów, które znajdziemy  w serwisie www.urlopojcowski.info.

 

Agata Cygan

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!