Urlop ojcowski

Urlop ojcowski – kto skorzysta z dwóch tygodni?

Kto ma prawo do dwóch tygodni

Od przyszłego roku wzrasta wymiar urlopu ojcowskiego. Z 2 tygodni skorzystają również ci ojcowie, których pociechy urodziły się w styczniu 2011 r. Jednak nie wszyscy i nie w każdym przypadku. Kto będzie mógł skorzystać z dwóch tygodni ojcowskiego urlopu?


Urlop ojcowski to szansa dla ojców, którzy pragną pomóc w opiece nad niemowlakiem przebywającej na macierzyńskim partnerce lub przez chwilę choćby pobyć z rodziną w komplecie. Jest on niezależny od urlopu macierzyńskiego i może go wykorzystać ojciec dziecka, które nie ukończyło jeszcze pierwszego roku życia. W 2010 i 2011 roku urlop ojcowski przysługuje pracownikom w wymiarze jednego tygodnia (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Natomiast już od stycznia 2012 roku urlop ten osiągnie swój docelowy wymiar, który wynosił będzie dwa tygodnie.

Zgodnie z nowymi przepisami ojcowie dzieci urodzonych od 15 stycznia 2011 będą mogli skorzystać z pełnych dwóch tygodni urlopu. Oczywiście jeśli tylko nie wykorzystają tego urlopu wcześniej. Urlopu ojcowskiego nie można dzielić na tygodnie, lub odbierać po kawałku, wraz z wejściem nowych przepisów. Jeśli więc ojciec wstrzyma się z jego wykorzystaniem w 2011 roku, od 1 stycznia 2012 roku będzie mógł przebywać na urlopie dwa, a nie jeden tydzień. Oto zapis z kodeksu pracy:

Art. 1823.

§ 1. Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. (…)

Z urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni nie będą mogli jednak skorzystać ojcowie, których dzieci urodziły się do 31 grudnia 2010 roku. Skończą one bowiem rok życia w przeddzień wejścia w życie nowego przepisu uprawniającego do dwóch tygodni wolnego na opiekę nad dzieckiem.

Dla ojców dzieci urodzonych pod koniec 2010 roku i w pierwszym tygodniu 2011 jest również szansa na dwa tygodnie wolnego na opiekę nad małym dzieckiem. Oto stosowne przepisy z Kodeksu pracy:

(…) 1. Pracownik — ojciec wychowujący dziecko, korzystający w dniu 1 stycznia 2012 r. z urlopu ojcowskiego w wymiarze określonym w art. 3, ma prawo do części urlopu w wymiarze odpowiadającym różnicy między podwyższonym a dotychczasowym wymiarem urlopu ojcowskiego.

2. Części urlopu ojcowskiego udziela się bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu w dotychczasowym wymiarze, na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 3 dni przed rozpoczęciem korzystania z takiej części urlopu.

Oznacza to, że z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego będą mogli skorzystać również pracownicy, którzy na dzień 1 stycznia 2012 będą jeszcze przebywali na urlopie ojcowskim w obecnym wymiarze jednego tygodnia. Prawo to nie obejmuje jednak tych ojców, którzy odebrali swój urlop ( na dane dziecko ) w przed 1 stycznia 2012 roku.  Jeśli więc twoje dziecko przyszło na świat 26 września, trzy dni przed końcem tygodniowego urlopu ojcowskiego możesz wnioskować o dodatkowy tydzień wolnego – pamiętaj tylko o dochowaniu terminów składania wniosków – masz na to tylko trzy dni.

 

Redakcja Portalu

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!