Urlop ojcowski

Urlop ojcowski w 2023 roku - co się zmieni?

tata z dzieckiem

Jak co roku sprawdzamy dla was, czy urlop ojcowski pozostanie bez zmian czy szykują się w tej kwestii jakieś nowelizacje. Uwaga – idą zmiany!


Wymiar urlopu ojcowskiego i formalności – bez zmian

Informacja najważniejsza jest taka, że wymiar urlopu ojcowskiego pozostaje bez zmian. Uprawienie przysługujące tatusiom, podobnie jak w poprzednich latach, będzie wynosiło dwa tygodnie (dokładnie 10 dni roboczych). By otrzymać wolne w pożądanym czasie pracownik będzie musiał złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami u swojego pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracodawca będzie zobowiązany wniosek przyjąć i uwzględnić.

Za czas przebywania na urlopie tata otrzyma pełne wynagrodzenie, ale nie będzie to standardowa pensja, tylko zasiłek macierzyński. Jedynym warunkiem skorzystania z urlopu ojcowskiego jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego.

Podział urlopu ojcowskiego na części – bez zmian

Podobnie jak do tej pory, ojciec będzie mógł wykorzystać urlop jednorazowo – dwa tygodnie łącznie lub podzielić go na dwie części – po tydzień każda. Jeśli nie zdecyduje się wybrać całej puli urlopu, niewykorzystana część przepadnie, ponieważ uprawnienia tego nie można delegować na drugiego rodzica. Podobnie w sytuacji, kiedy ojciec w ogóle nie zechce skorzystać z urlopu – wolne przepadnie  i nie będzie za nie przysługiwał żaden ekwiwalent pieniężny.

Warto jeszcze przypomnieć, że urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego – ojciec może przebywać na urlopie ojcowskim w tym samym czasie, co matka dziecka na urlopie macierzyńskim.

Czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego – zmiana!

Co więc się zmieni? Skróceniu ma ulec czas, w którym ojciec będzie mógł zdecydować się na skorzystanie z urlopu. Do tej pory tata miał na to aż dwa lata od momentu urodzenia się dziecka. Od nowego roku urlop trzeba będzie wykorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Jeśli więc tata nie zdąży bądź nie zdecyduje się tego zrobić w przeciągu pierwszego roku życia malca, urlop – jak zostało napisane wyżej  - przepadnie. Skąd taka zmiana?

Podobnie jak inne zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich, jest ona podyktowana przez unijną dyrektywę work-life balance, która wiąże prawo do urlopu ojcowskiego bezpośrednio z narodzinami dziecka. Zmiana ma spowodować wzrost zaangażowania ojców w opiekę nad niemowlęciem oraz przyczynić się do bardziej sprawiedliwego podziału obowiązków między rodzicami. Co ważne, analogicznemu skróceniu ulegnie okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego przez pracownika, który przysposobił dziecko w ustawowo określonym wieku.

Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Opisywane zmiany mają wejść w życie z początkiem nowego roku, najpóźniej 1 lutego 2023. Do tego momentu urlop ojcowski funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Warto w tym miejscu podkreślić, że projektowana zmiana nie jest zupełną nowością. Wydłużenie czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego z  12 do 24 miesięcy miało miejsce w 2018 roku – wcześniej ojcowie musieli to zrobić właśnie w przeciągu pierwszego roku życia dziecka.

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!