Urlop ojcowski

Urlop wychowawczy a kolejna ciąża – najczęstsze pytania mam

kobieta w ciąży

Przebywasz na urlopie wychowawczym i właśnie dowiedziałaś się, że jesteś w kolejnej ciąży. Co teraz? Jakie masz prawa? W twojej głowie kłębią się setki pytań i wątpliwości. Postaramy się odpowiedzieć na te najczęstsze.


Czy jeśli zaszłaś w ciążę na urlopie wychowawczym, nadal możesz z niego korzystać czy powinnaś go przerwać?

Zajście w kolejną ciążę nie powoduje automatycznego przerwania urlopu wychowawczego - urlop trwa nadal na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy urlop ten ma się zakończyć po dniu porodu, wówczas pozostaniesz na wychowawczym przez okres całej ciąży. Jeśli natomiast twój urlop wychowawczy zgodnie z planem ma skończyć się przed dniem porodu, część ciąży spędzisz na wychowawczym, a pozostałą część w pracy. Chyba, że powstaną wskazania do zwolnienia L4 – wówczas z dniem planowanego powrotu do pracy przedłożysz pracodawcy dokument otrzymany od lekarza.

Czy możesz iść na płatne zwolnienie L4 w związku z kolejną ciążą?

Jeżeli istnieją wskazania do L4 (z kodem B) możesz oczywiście skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i zasiłku chorobowego z tytułu ciąży. W tym celu musisz jednak podjąć pewne kroki. By otrzymać prawo do zwolnienia L4 musisz przerwać urlop wychowawczy, czyli wrócić do pracy. Dlaczego jest to konieczne? Ponieważ zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w trakcie urlopu wychowawczego. Przebywanie na urlopie wychowawczym uniemożliwia ci otrzymanie zarówno zwolnienia L4, jak i zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy związanej z ciążą.

Na jak długo musisz wrócić do pracy, chcąc otrzymać L4 w związku z kolejną ciążą?

Jeżeli istnieją wskazania do L4 w związku z kolejną ciążą to oczywiste, że nie możesz wrócić do swoich obowiązków zawodowych. W takiej sytuacji przyszłe mamy przerywają zazwyczaj urlop wychowawczy i wracają do pracy wyłącznie po to, by przedłożyć pracodawcy stosowne dokumenty związane z koniecznością przejścia na zwolnienie chorobowe. Musisz jednak wziąć pod uwagę, że złożenie wniosku o przerwanie urlopu wychowawczego nie nakłada na pracodawcę obowiązku jego akceptacji wraz z dniem przedłożenia dokumentu. Owszem, masz prawo do rezygnacji z pobierania urlopu wychowawczego w każdym momencie. Ale to pracodawca zdecyduje, czy zgodzi się na twój powrót do pracy natychmiast, czy po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia go o takim zamiarze.

Czy jeśli nie wrócisz do pracy, nie otrzymasz prawa do zwolnienia L4?

Jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na natychmiastowy powrót do pracy, wówczas przez najbliższy miesiąc nie będziesz mogła pobierać zasiłku chorobowego nawet, jeśli istnieją wskazania do zwolnienia. Co więcej, jeśli otrzymałaś od lekarza zwolnienie L4, ale nie wrócisz do pracy w ogóle, nie otrzymasz zasiłku chorobowego przez cały okres ciąży. To właśnie dlatego w celu realizacji zwolnienia  konieczne jest przerwanie urlopu - w porozumieniu z pracodawcą natychmiast bądź pisemnie na 30 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego w czasie ciąży na wychowawczym?

Wielkość zasiłku zostanie wyliczona na podstawie ostatnich 12-tu miesięcy sprzed pierwszego L4 przy pierwszej ciąży. Wysokość zasiłku będzie wówczas wynosiła 100% średniej pensji z dwunastu ostatnich miesięcy sprzed pierwszego zwolnienia.

Czy powinnaś poinformować pracodawcę o ciąży i chęci skorzystania ze zwolnienia L4?

Decyzja należy do ciebie. Najlepiej dla obu stron byłoby jednak, byś zgłaszając swój powrót uprzedziła pracodawcę o kolejnej ciąży i niezdolności do pracy. Wówczas pracodawca będzie miał jasną sytuację i nie poczyni żadnych kroków w celu przygotowania twojego stanowiska pracy, delegowania obowiązków innych pracowników itp. Jeżeli istnieją wskazania do L4, masz do niego pełne prawo – kodeks pracy mówi jedynie, że w tym celu musisz przerwać urlop wychowawczy. Jest on uprawnieniem bezpłatnym, dlatego w czasie jego trwania nie przysługują ci żadne świadczenia pieniężne – w tym właśnie zasiłek chorobowy. Nie musisz więc obawiać się reakcji pracodawcy. Wbrew przekonaniu niektórych nie straci on na twoim zwolnieniu, ponieważ zasiłek chorobowy będzie wypłacany przez ZUS.

Czy zachodząc w ciążę na wychowawczym masz prawo do urlopu macierzyńskiego na kolejne dziecko i zasiłku macierzyńskiego?

Masz prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego oraz do zasiłku macierzyńskiego. Ten ostatni przysługuje ci bez względu na to, czy wróciłaś do pracy w celu otrzymania zwolnienia L4 czy też nie. Prawo do zasiłku macierzyńskiego powstaje niezależnie od tego, czy pracownica przerwała urlop wychowawczy i wróciła do pracy czy też urodziła kolejne dziecko bez przerywania urlopu wychowawczego.

A co z urlopem macierzyńskim? Czy rozpoczyna się on automatycznie po porodzie?

Jeśli przerwałaś urlop wychowawczy i wróciłaś do pracy (bez względu na to, czy przeszłaś na zwolnienie lekarskie czy wykonywałaś obowiązki zawodowe), urlop macierzyński rozpoczyna się automatycznie po porodzie. Jeśli nie przerywałaś urlopu wychowawczego, ale zakończył się on przed dniem porodu, sytuacja wygląda podobnie - po porodzie automatycznie przechodzisz na urlop macierzyński. Jeśli jednak nie przerwałaś urlopu wychowawczego i nie zakończył się on przed ani w dniu porodu, wówczas po porodzie nadal przebywasz na wychowawczym. Poród nie przerywa automatycznie urlopu wychowawczego - możesz więc nadal pozostać na wychowawczym bądź z niego zrezygnować (złożyć u pracodawcy stosowny wniosek) i przejść na urlop macierzyński. Ale – co istotne – w obydwu przypadkach należy ci się zasiłek macierzyński. Zasiłek będzie ci przysługiwał za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a prawo do niego powstanie z dniem porodu.

Jak obliczyć wielkość zasiłku macierzyńskiego?

Wartość wynagrodzenia będzie liczona tak samo, jak podczas pierwszego urlopu macierzyńskiego.

Czy masz prawo do urlopu wychowawczego na kolejne dziecko?

Po wykorzystaniu 52 tygodni urlopu rodzicielskiego masz prawo do kolejnego pełnego urlopu wychowawczego, czyli maksymalnie 36-u miesięcy. Musisz je wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 6.roku życia.

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!