Urlop ojcowski

Zasiłek macierzyński 2022

mama z kubkiem w dłoniach

Przedstawiamy aktualne kompendium wiedzy na temat zasiłku przysługującego kobietom z racji przebywania na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.


Co to jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługujące osobie przebywającej na urlopie macierzyńskim. Warto podkreślić, że nie zawsze będzie to tylko matka dziecka! Jeśli kobieta wykorzysta obowiązkowe 14 tygodni z przysługującej jej puli,  a resztę „przejmie” ojciec dziecka – zasiłek będzie przysługiwał jemu.

Zasiłek wypłacany jest za okresy:

  • urlopu macierzyńskiego/urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

 

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?

 

Zasiłek przysługuje osobom posiadającym ubezpieczenie chorobowe, które pracują na podstawie umowy o pracę (wtedy ubezpieczenie jest obowiązkowe), umowy zlecenia, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, a także tym, które są samozatrudnione.

Jaka jest jego wysokość?

 

Zasiłek macierzyński jest wypłacany w trakcie trwania całego urlopy macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego. Jeśli kobieta od razu deklaruje, że po urlopie macierzyńskim wykorzysta także urlop rodzicielki, przez cały ten okres będzie otrzymywała zasiłek w wysokości 80% średniego wynagrodzenia z ostatniego roku. W takim wypadku należy złożyć (najpóźniej do 21 dni po porodzie) pisemny wniosek u pracodawcy o udzielenie po urlopie macierzyńskim albo urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

W innym wypadku, kiedy wniosek nie zostanie złożony (bo – na przykład – młoda mama jeszcze nie wie czy będzie chciała korzystać z urlopu rodzicielskiego) – w czasie urlopu macierzyńskiego oraz 6. tygodni rodzicielskiego przysługuje jej 100% wynagrodzenia, a później – do końca trwania urlopu rodzicielskiego - 60%.

Co z zasiłkiem kiedy tata przejmuje część urlopu macierzyńskiego?

 

Jeśli kobieta wykorzysta 14 tygodni z przysługującej jej puli urlopu macierzyńskiego, resztę może przejąć ojciec dziecka i to on będzie otrzymywał zasiłek. W tym wypadku potrzebne są konkretne dokumenty:

  • oświadczenie kobiety od kiedy ojciec dziecka będzie korzystał z urlopu macierzyńskiego
  • jeśli kobieta jest pracownikiem – zaświadczenie jej pracodawcy o dacie zaprzestania korzystania przez nią z praw do zasiłku
  • jeśli kobieta nie jest pracownikiem – wniosek z datą, od której rezygnuje z zasiłku.

 

Ojciec dziecka, który przejmuje część urlopu macierzyńskiego składa natomiast takie dokumenty:

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (ewentualnie - kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka, o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego oraz o stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński jej przysługiwał (musi zawierać imię, nazwisko, PESELj matki).

 

Czy zasiłek przysługuje kiedy adoptujemy dziecko?

Tak! Zasiłek przysługuje także osobom, które przyjmują dziecko na wychowanie lub przysposobienie. Zasiłek przysługuje wtedy za okres będący urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wszystkie, bardzo szczegółowe informacje odnośnie zasiłku macierzyńskiego można znaleźć na stronie ZUS.

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!