Urlop ojcowski

Zmiana uprawnień związanych z urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi

para

Prace nad nowelizacją kodeksu pracy trwają już od jakiegoś czasu. Raz po raz docierają do nas różne informacje o zmianach, które mają nadejść, o "rewolucji", która ma się wydarzyć. Co z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim? Czy te świadczenia ulegną zmianie?


Zmiany w prawie pracy

Modyfikacje w prawie pracy były zapowiadane już od jakiegoś czasu. Mówiło się, że to w 2018 roku wejdzie w życie najwięcej zmian, ale tak się nie stało. Ciężko spodziewać się też, że w wyborczym roku 2019 zostaniemy postawieni przed kontrowersyjnymi decyzjami. Zmiany, jakie nastąpią, nie nadejdą w formie nowego kodeksu pracy, ale stopniowo, w ramach nowelizacji obecnego.

Co z urlopami macierzyńskimi?

Tutaj nie należy się obawiać żadnych radykalnych zmian, ani też żadnych zmian na gorsze. Modyfikacje, które mają wejść w życie rozszerzają uprawnienia członków rodziny (poza matką i ojcem) będących pracownikami, którzy korzystają z urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.

Jakie to uprawnienia?

 • prawo do urlopu wypoczynkowego następującego zaraz po urlopie macierzyńskim
 • prawo do szczególnej ochrony stosunku pracy podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 • prawo do wynagrodzenia przysługującego za cały czas, kiedy osoba pozostawała bez pracy
  w przypadku podjęcia pracy w wyniku przywrócenia pracownika do pracy po wadliwym wypowiedzeniu umowy
 • prawo do wynagrodzenia przez cały okres pozostawania bez pracy w razie kiedy pracownik zostanie do niej przywrócony po wadliwym rozwiązaniu umowy o pracę (bez wypowiedzenia)
 • prawo do wniesienia powództwa w sprawie przywrócenia do pracy i otrzymania odszkodowania
  w przypadku kiedy umowa o pracę na czas określony zostanie wypowiedziana z naruszeniem przepisów

 

Ten prawniczy żargon oznacza, że osoby na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim niebędące jednocześnie matką ani ojcem dziecka zostaną objęci szczególną ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy, czyli będą mieli uprawnienia tożsame do tych, które posiadają rodzice.

Urlop dla członka najbliższej rodziny

Oprócz ojca dziecka z części urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a także z zasiłku macierzyńskiego mogą także korzystać inni pracownicy - członkowie najbliższej rodziny. Oczywiście nie zawsze, ale w szczegółowo określonych przypadkach. Jakie to sytuacje?

 • pobyt matki w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym (matka może przerwać urlop macierzyński, jeśli wykorzystała co najmniej 8 tygodni - wtedy przejąć może go ojciec lub inny pracownik - członek najbliższej rodziny)
 • śmierć matki (jeśli matka umrze korzystając z urlopu macierzyńskiego, wtedy ojcu wychowującemu dziecko albo pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny, przysługuje prawo do części urlopu macierzyńskiego)
 • porzucenie dziecka przez matkę
 • niezdolność matki do samodzielnej egzystencji
 • podjęcie przez matkę pracy, jeśli nie była objęta ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa.

 

autor: Agnieszka Kęsek

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!