Urlop ojcowski

Urlop ojcowski - ile i dla kogo?

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Od początku roku 2012 okres trwania urlopu ojcowskiego się zmienia. Co warto wiedzieć w tej kwestii?  Ile trwa nowy urlop? Komu przysługuje? Jak się o niego starać?

Jak długo trwa?

Od 1. stycznia 2012 roku okres urlopu ojcowskiego ulega wydłużeniu - dotychczasowy tydzień wolnego zwiększa się do 2. tygodni. Pracujący ojciec ma prawo wnioskować o urlop do czasu ukończenia przez dziecko 1. roku życia (lub do upływu 12. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, nie dłużej niż do momentu ukończenia przez dziecko 7. roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia 10 roku życia). Warto wiedzieć, że ojciec może wykorzystać swój urlop także w czasie korzystania z urlopu przez matkę dziecka. Wymiar urlopu ojcowskiego, inaczej niż w przypadku macierzyńskiego, jest stały i niezależny od liczby dzieci, które przyszły na świat. Co więcej,  przepisy nie przewidują podzielenia 2-tygodniowego okresu urlopu na części tak, aby pracownik mógł skorzystać z niego dwa razy w wymiarze 1. tygodnia. Urlop ten musi być wykorzystać w wymiarze dwóch tygodni łącznie. Tydzień urlopu odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym (nie dniom roboczym!)

Komu przysługuje?

Urlop ojcowski przysługuje ojcom – pracownikom. Zgodnie z treścią ustawy o urlopie ojcowskim pracownik to osoba, która została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Wynika z tego więc, że do urlopu ojcowskiego nie są uprawnieni ojcowie, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek lub wykonują pracę w ramach innych niż zatrudnienie stosunków prawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt).

Jak się o niego starać?

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracującego ojca. Wniosek należy złożyć w okresie nie krótszym niż 7 dni przed zaplanowanym początkiem urlopu. Co istotne i o czym warto pamiętać - pracodawca nie może odmówić wnioskującemu  pracownikowi udzielenia takiego urlopu. Jednym słowem, złożony w terminie wniosek jest równoznaczny z deklaracją przejścia na urlop. Pracodawca może oczekiwać od swojego pracownika oświadczenia, czy nie korzystał do tej pory z urlopu ojcowskiego na dane dziecko, aby zapobiec sytuacji kilkukrotnego korzystania z urlopu na rzecz opieki nad tym samym dzieckiem.

 

 

Agata Cygan

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!