Urlop ojcowski

Urlop ojcowski

ojciec trzymający dziecko za rękę

Podział urlopu rodzicielskiego w praktyce

Choć to dość powszechna praktyka, urlopu rodzicielskiego nie trzeba wykorzystywać w całości bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. I nie musi tego robić tylko jeden rodzic. Sprawdzamy, jak wygląda podział urlopu rodzicielskiego w praktyce.

Projekt Urlop Ojcowski. info

Urlop Ojcowski Logo

Urlop Ojcowski. info to portal, który powstał aby podnieść świadomość i promować urlop ojcowski wśród pracowników i pracodawców. Pragniemy inspirować oraz przekonywać mężczyzn do stania się bardziej zaangażowanymi w wychowanie dzieci – Ojcami!

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!