Urlop ojcowski

Będzie mniej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego? Są plany nowelizacji!

tata i dziecko

Już niedługo tatusiowie będą mieć mniej czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego! Po jakim okresie urlop przepadnie? Sprawdzamy!


Jak jest teraz?

Urlop ojcowski to uprawnienie, które przysługuje pracującym ojcom. To dwa tygodnie zwolnienia od pracy zawodowej, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w pełnym wymiarze. By skorzystać z wolnego tata musi złożyć wniosek do swojego pracodawcy, który co do zasady nie może zostać odrzucony. Przełożony jest zobowiązany udzielić podwładnemu urlopu w żądanym terminie, o ile ten zachowa wymagane procedury, czyli złoży pismo z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

Obecnie świeżo upieczony tata nie musi się spieszyć z wykorzystywaniem urlopu ojcowskiego – ma na to aż dwa lata od chwili narodzin dziecka. Oczywiście może skorzystać z wolnego zaraz po tym, jak jego pociecha przyjdzie na świat i wesprzeć partnerkę w opiece nad maleństwem. Ale jeśli woli zostawić sobie urlop ojcowski na później lub z jakichś względów jest to dla niego korzystniejsze (np. ważny projekt w pracy itp.), nic nie stoi na przeszkodzie. Może też podzielić urlop na dwie części i z jednej skorzystać wcześniej, drugą zaś zostawić sobie na bardziej dogodny moment.

Jak będzie wkrótce?

Wiele wskazuje na to, że już niebawem zasady dotyczące urlopu ojcowskiego staną się nieco mniej elastyczne. Nowelizacja Kodeksu Pracy planowana na sierpień bieżącego roku przewiduje, że od tej pory czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego zostanie skrócony o połowę. Artykuł 1823 § 1 ma otrzymać nową postać, którą cytujemy poniżej:

„W celu sprawowania opieki nad nowo narodzonym dzieckiem pracownik – ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

1) do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo

2) do upływu 12. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.”

Skąd taka zmiana? Osoby śledzące na bieżąco kwestie urlopów rodzicielskich z pewnością domyślają się, że tak jak większość planowanych zmian, wynika ona z dyrektyw unijnych. Jeden z artykułów dyrektywy 2019/1158 mówi właśnie o urlopach dedykowanych ojcom. Mają być one ściśle związane z narodzinami dziecka, ponieważ ich celem jest nic innego, jak właśnie sprawowanie opieki nad nowo narodzoną pociechą. A – z tym trzeba się zgodzić - trudno za taką uznać dwulatka.

Co jeszcze się zmieni?

Czy to dobra zmiana? Trudno powiedzieć. Z obserwacji wynika, że większość ojców decyduje się na skorzystanie z urlopu ojcowskiego w pierwszym roku życia dziecka. To czas, kiedy dziecko najbardziej intensywnie się rozwija i kiedy potrzebuje maksimum zaangażowania i uwagi. To też czas, kiedy większość mam przebywa jeszcze na urlopie rodzicielskim, co daje rodzicom niepowtarzalną możliwość pobyć z dzieckiem wspólnie i uczyć się siebie nawzajem w nowych życiowych rolach.

Skrócenie czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego to niejedyna planowana zmiana. Kolejną ma być wprowadzenie możliwości składania wniosków o urlop w formie elektronicznej. To bardzo dogodne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku pracy zdalnej, która w wielu firmach w ostatnim czasie stała się standardem. Oczywiście możliwość składania w wniosków w formie papierowej nadal będzie istniała.

Artykuł 1823 § 2 ma otrzymać następującą postać: „Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, składany przez pracownika – ojca, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.”

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!