Urlop ojcowski

Czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego skrócony? Kogo dotyczą nowe zasady?

Tata na urlopie ojcowskim

Urlop ojcowski to świadczenie dla mężczyzn, którym urodziło się dziecko. Jeszcze do niedawna mógł być wykorzystany do drugich urodzin dziecka, jednak zaszyły zmiany w zasadach jego obowiązywania. Jakie to zmiany? I czy dotyczą wszystkich ojców?


Już nie 24 miesiące na wykorzystanie ojcowskiego!

W zasadach dotyczących urlopu ojcowskiego zaszły niedawno pewne zmiany, które dla wielu mogą okazać się zmianami na minus. Na szczęście nie dotyczą one długości urlopu – ta pozostaje bez zmian i nadal będzie wynosić dwa tygodnie. Modyfikacja odnosi się natomiast do czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego. Do tej pory były to 24 miesiące, czyli dwa lata – liczone od momentu narodzin dziecka. Co się zmienia?

Od 26 kwietnia 2023 roku skrócił się czas, w którym należy wykorzystać całość urlopu ojcowskiego. Ojcowie mają na to już nie 24 miesiące – ten okres zmniejszy się aż o połowę. Urlop ojcowski należy będzie wybrać w przeciągu roku. W przeciwnym wypadku świadczenie to zwyczajnie przepadnie, gdyż nie można go w żadnym wypadku odebrać później ani też przenieść np. na matkę dziecka.

Kogo dotyczy ta zmiana?

Zmiana nie dotyczy jednak wszystkich. Dwa lata na wykorzystanie urlopu ojcowskiego będą mieli  tylko ci mężczyźni, którym dziecko urodziło się przed wejściem w życie nowych regulacji, a więc przed 26 kwietnia 2023. Oni nadal korzystają z urlopu na dotychczasowych zasadach. Wszyscy pozostali będą musieli szybciej wybrać przysługujące im dwa tygodnie wolnego.

Wniosek o urlop ojcowski online

Kolejną zmianą, tym razem z pewnością pozytywną, jest ta dotycząca sposobu składania wniosków o przyznanie urlopu ojcowskiego. Do tej pory był on udzielany jedynie na pisemny wniosek pracownika, czyli w tradycyjnej postaci „papierowej”. Od 26 kwietnia 2023 wniosek można także składać online, w formie elektronicznej.

Urlop ojcowski 2023

Urlop ojcowski jest świadczeniem przeznaczonym jedynie dla ojców nowo narodzonego dziecka. To dobrowolny urlop przysługujący pracownikom na podstawie wniosku, który należy (w formie papierowej lub elektronicznej) złożyć pracodawcy nie później niż siedem dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

Jest odpłatny w stu procentach, a jego długość to dwa tygodnie (10 dni roboczych). Można podzielić go jedynie na dwie równe części – po 7 dni kalendarzowych każda. Wyjątkiem jest sytuacja, w której ojciec wykorzystuje urlop zaraz przed urodzinami dziecka i nie będzie w stanie skorzystać z całości do dnia  poprzedzającego roczek.

Co ważne, jego udzielenie nie jest w żadnym stopniu zależne od takich czynników jak formalizacja związku
z matką dziecka czy też jej przebywanie na jakimkolwiek urlopie (macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym) lub fakt powrotu do pracy.

Zamysłem urlopu ojcowskiego jest pomoc świeżo upieczonym ojcom w przystosowaniu się do nowej sytuacji, a także podkreślenie wagi ich niepodzielnej obecności w pierwszych tygodniach życia dziecka.

 

autor: Agnieszka Leśniak

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!