Urlop ojcowski

Urlop ojcowski a umowa B2B

urlop ojcowski a umowa b2b

Pracujesz na umowie B2B i właśnie zostałeś ojcem? Sprawdź, czy możesz liczyć na urlop ojcowski!


Umowa B2B w praktyce

Obecnie formuła współpracy B2B (business-to-business) staje się coraz powszechniejszą alternatywą dla standardowej umowy o pracę. Umowa B2B to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dwiema firmami. Najczęściej są to: z jednej strony osoba samozatrudniona prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorca), z drugiej zaś firma zlecająca konieczność wykonywania określonego rodzaju pracy. Relacja pracodawca-pracownik zostaje więc tutaj zastąpiona porozumieniem dwóch przedsiębiorców.

Takie rozwiązanie może być korzystne dla obydwu stron - pozwala sporo zaoszczędzić, bo samozatrudniony pracownik zwyczajnie wystawia za swoje usługi fakturę, a pracodawca nie musi dbać o formalne czy finansowe kwestie związane ze stosunkiem pracy. Reguły współpracy zostają zawarte w kontrakcie B2B, co pozwala na uzyskanie zdecydowanie większej elastyczności pracy (przykładowo nie muszą być dostosowane do regulacji wynikających z kodeksu pracy). Jak można się jednak domyślić, oprócz plusów, są też minusy. Jak chociażby ten, że przedsiębiorca nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego. Oczywiście może zorganizować sobie czas wolny od pracy w dowolnym wymiarze, jednak nie może w tym czasie liczyć na zarobek.  A co z urlopem ojcowskim? Czy decydując się na umowę B2B o uprawnieniach rodzicielskich także można zapomnieć?

Umowa B2B a urlop ojcowski

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą rzeczywiście nie przysługują urlopy – także macierzyński czy ojcowski, które są uprawnieniami pracowniczymi, a więc wynikającymi ze stosunku pracy. Nie znaczy to jednak, że przedsiębiorca, któremu urodzi się dziecko, nie ma z tego tytułu żadnych uprawnień. Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, która regularnie odprowadza składki na ubezpieczenie chorobowe, ma prawo do zasiłku za okres odpowiadający urlopowi ojcowskiemu (14 dni). Zasiłek ten wypłacany jest z ZUS na zasadach podobnych do pracowników etatowych w kwocie 100% podstawy wymiaru i można go wybrać w ciągu 24 miesięcy od narodzin dziecka. Tata może więc bez przeszkód zrobić sobie wolne od pracy, by poświęcić uwagę nowonarodzonemu dziecku bez obaw, że w tym czasie domowy budżet ucierpi.

Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego to nie wszystkie uprawnienia przedsiębiorczego taty. Za cały 14-dniowy okres przebywania na urlopie może on liczyć na obniżenie należnych składek ZUS. Składki ZUS opłaci więc nie za cały miesiąc, a jedynie za pozostałe 16 dni miesiąca. „Urlop ojcowski” w przypadku  przedsiębiorcy – podobnie jak w przypadku osób zatrudnionych na etacie – może zostać wykorzystany jednorazowo lub można go podzielić na dwie części trwające nie krócej niż tydzień każda.

 

Autor: Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!